Fjorton vargar fick gps-halsband

Fjorton vargar har i februari–mars försetts med gps-sändare, meddelar Naturresursinstitutet Luke. Tolv av vargarna fick sina första gps-halsband medan två fick sina gamla sändare utbytta.

Fem av gps-vargarna försågs med sina halsband i Kajanaland, sex i Norra Karelen och tre i Norra Savolax.

Genom satellitövervakning av halsbandsförsedda vargar kan man effektivt få information om vargens revir. Enligt Luke är detta viktigt då man följer upp vargstammens storlek.

Med hjälp av sändarna kan man också utreda hur vargarna rör sig i närheten av mänsklig bebyggelse och bedöma antalet hjortdjur som vargarna dödat.