Fjorton aspirerade på att bli dirigent för Spira, inte tjugosex

HBL 2.1 s. 26: Positionen som dirigent för Spira Ensemble söktes av 14 personer, inte 26 som felaktigt angavs. George Parris var inte den yngsta bland alla sökande men nog den yngsta som ombads provdi...