Fjolårets spannmålsskörd var den minsta på 2000–talet

Cirka tre procent av spannmålsgrödorna i fjol var ekologiskt odlade. Bild: SPT / Linnea de la Chapelle

Spannmålsskörden uppgick i fjol till 2,7 miljarder kilo. Jämfört med året innan minskade skördenivån med en femtedel.

Det var andra året i rad som skörden var dålig i Finland. För två år sedan regnade det för mycket och i fjol ställde torkan till det för jordbrukarna. Framför allt i Egentliga Finland var torkan den största orsaken till den dåliga skörden.

– Vallodlingarna tog också stryk av torkan under växtsäsongen, men höstregnen räddade skörden i största delen av boskapsuppfödningsområdet. Åkerbönan drabbades drastiskt när gammaflyn åt upp bladen på stora odlingar, säger Anneli Partala, överaktuarie vid Naturresursinstitutet Luke i ett pressmeddelande.

En femtedel av allt spannmål i Finland odlas i Egentliga Finland och jordbrukarna där drabbades mest. Där föll hälften av vallskörden bort och omkring en fjärdedel av spannmålsskörden.

Cirka tre procent av spannmålsgrödorna i fjol var ekologiskt odlade. Den mest odlade ekologiska spannmålsgrödan var havre. Under de senaste åren har den inhemska kvarnindustrin börjat använda mer havre, både konventionellt och ekologiskt odlad. Dessutom finns det en efterfrågan på finländsk havre och finländska havreprodukter också utomlands.

Bra år för kummin

Fjolåret var ett bra år för kumminodlare. Skörden ökade med nästan en tiondel. Enligt Luke behåller Finland sin ställning som världens största producent av kummin.

Skörden av åkerböna minskade däremot med en fjärdedel jämfört med året innan. Det är den sämsta skörden för åkerböna under de nio år grödan varit en del av Lukes statistik.

Bovete är en helt ny gröda i statistiken. I fjol somras överskred odlingsarealen för bovete 2 000 hektar och är nu med i Lukes statistik. Skörden uppgick till cirka 1,7 miljoner kilo, varav en fjärdedel var ekologiskt odlat.

I höstas samlade Luke in skördeuppgifter via en nättjänst och med telefonintervjuer från cirka 6 200 gårdar, av vilka 660 är ekologiska gårdar. Skördestatistiken omfattar totalt cirka 48 000 gårdar i Finland och statistiken över den ekologiska skörden baserar sig på uppgifter från cirka 4 000 gårdar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning