Fjolåret blev ett rekordår för Tallink

Mest ökade Tallink-koncernens passagerarantal på rutten mellan Finland och Sverige. I jämförelse med 2018 steg antalet med 1,7 procent. Bild: Mikael Piippo/SPT

Tallink-koncernen transporterade under 2019 över 9,76 miljoner passagerare, vilket är mer än någonsin tidigare.

Under fjolåret reste totalt 9 763 210 passagerare med Tallinks fartyg. Det är cirka 6 600 fler än året innan.

Mest ökade passagerarantalet på rutten mellan Finland och Sverige. I jämförelse med 2018 steg antalet med 1,7 procent.

På rutten mellan Finland och Estland samt mellan Finland och Lettland steg också passagerarantalet, men i de fallen var ökningen inte lika stor. Mellan Finland och Estland reste i fjol 0,7 procent fler än året innan och på rutten mellan Finland och Lettland var ökningen 0,5 procent.

Den enda rutten där passagerarantalet sjönk var mellan Sverige och Estland, där intresset för rutten sjönk med 7,9 procent.

I takt med att passagerarantalet ökat, har mängden bilar och fraktfordon ombord minskat. Endast mellan Finland och Sverige ökade antalet transporterade fordon. Eftersom mängden fordon på alla de övriga rutterna minskade, blev den totala siffran för antalet transporterade fordon 1,3 procent lägre än 2018.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning