Fjäll, myrar och rösen i solen

Gurli Lindén har en dragning till det objektiva, personbefriade, Bild: Andreas Lindén

I Gurli Lindéns poesi finns en nordisk melankoli, men samtidigt finns överallt också rader som inte har det minsta med denna stämning att göra, och som livar upp: ”dagarna för få / att räknas”, ”vattnet spolar genom / stenarnas form”.

Mellan det deskriptiva och det animistiska rör sig Gurli Lindéns diktning. Mellan synligt och själsligt; mellan naturens tid och jagets. I grunden är Lindén en existentiellt orienterad poet, men hon t...