Fjäderfä och färdigmat vände Atrias resultat uppåt – Vd Juha Gröhn: "Köttkonsumtionen ser inte ut att minska"

Fjäderfä. Köttföretagen satsar allt mer på försäljningen av broilerprodukter. Bild: Stefanie Lindroos

Livsmedelskoncernen Atrias resultat förbättrades betydligt från fjolåret. Enligt bolaget beror den positiva utvecklingen för Finlands del på den tillfrisknade prisnivån och förbättrade köpkraften.

Atrias rörelsevinst var 10 miljoner euro i april–juni. För samma period i fjol var summan 5,7 miljoner euro. Enligt koncernen beror det förbättrade resultatet på den förbättrade lönsamheten i Finland, Ryssland och Baltikum. En del av tillväxten har också uppstått genom företagsköp.

I Finland är det förbättrade resultatet främst en följd av den ekonomiska tillväxten, men också bolagets köttstyckeriprojekt i Nurmo, som ska vara färdigt i slutet av 2017, har redan haft en positiv inverkan på resultatet. Enligt Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter har också finländarnas köttkonsumtion ökat med några procent, främst som ett resultat av att broilern blivit allt populärare. Broilerkonsumtionen ökade med närmare nio procent från i fjol, visar Lukes uppgifter.

Den totala marknadstillväxten för Atrias produktgrupper var tre procent jämfört med i fjol. Enligt Atrias vd Juha Gröhn är det främst just broilerförsäljningen som för tillfället står för den största tillväxten.

– Nu är de klara vinnarna ute på marknaden fjäderfä och färdigmat. Det är dem vi kommer att satsa på i utvecklandet av nya produkter, säger Gröhn.

Mera kött. Atrias vd Juha Gröhn tror inte att köttkonsumtionen kommer att minska. Bild: Stefanie Lindroos

Men även rött kött och köttfabrikat säljer fortfarande bra i Finland. Och ska man tro Juha Gröhn är trenden inte på väg att vända.

– Köttkonsumtionen ökar försiktigt hela tiden och den kommer säkerligen att fortsätta göra det.

Säkerheten oroar

I Skandinavien når Atrias resultat inte upp till fjolårets nivå. Atria köpte i fjol svenska fjäderfäbolaget Lagerbergs, vilket höjde omsättningen år 2016. Också den stora efterfrågan på billiga produkter ska ha minskat rörelsevinsten.

Men också säkerheten har väckt frågor. I mars rapporterade SvD att läkare varnar svenskar för att äta färsk kyckling på grund av risk för campylobacterinfektion. Campylobacter är tarmbakterier som huvudsakligen sprids via förorenade livsmedel och vatten och orsakar akuta matförgiftningsliknande symtom. Även fall av fågelinfluensa drabbade fjäderfän i Sverige under början av året.

– Man ska inte underskatta vikten av tillförlitlighet. Konsumenterna blir hela tiden mer medvetna om vad de äter och vi ska se till att möta deras behov, säger Gröhn.

Från och med hösten kommer Atria att märka alla sina Atria Perhetila-broilerpaket med en text som försäkrar att djuren inte behandlats med antibiotika. Också grisköttet av samma varumärke kommer att märkas nästa år.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning