Fit for 55 – klimatformen ska slipas i EU

Skorstenar vid ett värmekraftverk i tyska Berlin. Under onsdagen ska EU-kommissionen presentera en rad nya förslag för att hantera klimatförändringarna. Arkivbild. Bild: Michael Sohn/TT-AP

Målen är redan satta. Nu är det frågan om hur EU-länderna ska nå sina utlovade utsläppsminskningar till 2030 och 2050. I dag kommer planen i Bryssel.

Efter mängder av synpunkter och påtryckningsförsök in i det sista ska EU-kommissionens klimatansvariga ta till orda vid lunchtid. På en presskonferens i Bryssel ska då sju kommissionärer, med ordförande Ursula von der Leyen i spetsen, presentera ett gigantiskt klimatpaket, döpt till Fit for 55.

Allt är till för att nå två av huvudmålen i EU:s nya klimatlag: nollutsläpp år 2050, via en 55-procentig minskning av utsläppen år 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

EU-länderna och EU-parlamentet har i år enats om en klimatlag, med ett bindande mål om att EU kollektivt ska vara klimatneutralt år 2050. I övrigt består lagen främst av regler för hur utsläppsminskningarna ska granskas och uppdateras fram till dess.

I klimatlagen ingår även att EU till år 2030 ska ha minskat sina utsläpp med minst 55 procent, jämfört med 1990 års nivåer. EU-parlamentet tryckte på för högre krav, men nöjde sig med 55 efter löften om tydliga krav när det gäller hur mycket som ska räknas när det gäller kolsänkor, som exempelvis skogen.

I klimatlagen ingår även att nya utsläppsmål på vägen ska tas fram till år 2040. Dessutom ska ett klimatpolitiskt råd inrättas med 15 experter, varav max två från samma land.

Tolv förslag

För att komma fram krävs rejäla omställningar.

– Men i slutet av den här förändringen kommer vår ekonomi att se mycket bättre ut och vi kan få klimatkrisen under kontroll. Och det är själva poängen, sade kommissionens klimatansvarige viceordförande Frans Timmermans i en intervju med den amerikanska tv-kanalen CNN i förra veckan.

Nederländske Frans Timmermans är EU:s "klimatgeneral", med ansvar för att leda försöken att nå ett klimatneutralt EU år 2050. Arkivbild. Bild: Johanna Geron/TT-AP

Upp till tolv omfattande förslag är att vänta, allt från helt nya bitar till ändringar och tillägg till nuvarande klimatregler.

Bensinstopp?

Bland annat föreslås skapandet av en sorts klimattull – förkortad CBAM på engelska (climate border adjustment mechanism) – som ska läggas på ett antal utvalda varor som importeras från länder med lägre ambitioner på miljöområdet.

Andra åtgärder är ändringar i handeln med utsläppsrätter, för att även få in sjötrafik, vägtransporter och byggande. Nya utsläppsgränser väntas i praktiken innebära förbud för försäljning av nya bensin- och dieselbilar, sannolikt från år 2035.

Nya målsättningar ska också sättas upp när det gäller hur stor del av energin som ska vara förnybar, både allmänt och när det gäller olika drivmedel.

Under de kommande dagarna väntar en rad presskonferenser i Bryssel när EU-kommissionen ska lägga fram sitt stora klimatpaket:

* Onsdag, cirka klockan 13: Huvudpresentation med ordförande Ursula von der Leyen, klimatansvarige viceordföranden Frans Timmermans, energikommissionär Kadri Simson, ekonomikommissionär Paolo Gentiloni, transportkommissionär Adina Valean, miljökommissionär Virginijus Sinkevicius och jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. Följt av särskild presskonferens om energi och klimat med Timmermans och Simson.

* Torsdag, klockan 10.30: Presskonferens med Timmermans och Gentiloni om gränsjusteringsmekanismen (CBAM) och energibeskattning. Följt av presskonferens 11.15 med Timmermans och Valean om grönare transporter.

* Fredag, klockan 11: Presskonferens med Wojciechowski och Sinkevicius om skogsstrategin.

Källa: EU-kommissionen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning