Fiskodling är inget miljöproblem för fisket

Vattenbruket är i dag en starkt reglerad produktionsform. Miljötillstånd beviljas endast om undersökningarna visar att området är lämpligt för ändamålet.

Claes Gustafsson tar (HBL Debatt 6.5) kraftigt ställning mot Veijo Hukkanens och Rune Backs skrivelser om fiskodling och skärgårdsfisket. I egenskap av forskare inom fiskerisektorn vill vi belysa den utveckling som skett inom fiskodlingen på miljösidan.

Man har redan länge i Finland satsat kraftigt på att minska närsaltsbelastningen från fiskodlingen. Redan på 1990-talet började ett intensivt samarbete mellan producenter, miljöförvaltning och forskning, med målsättningen att minimera belastningen från fiskodlingarna. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (numera Naturresursinstitutet) genomförde flera projekt i Rimito fiskforskningsstation för att utveckla miljövänligt fiskfoder. I Finland upphörde man att använda så kallat våtfoder (semi-moist), samtidigt som man utvecklade utfodringssystemen och fodertyper med en lägre nivå av fosfor. Resultatet var att man har kunnat minska fosforbelastningen med över 80 procent.

Vattenbruket är i dag en starkt reglerad produktionsform. Miljötillstånd beviljas endast om undersökningarna visar att området är lämpligt för ändamålet. Fiskodlaren kan i dag använda kretsloppsfoder (Östersjöfoder). På en odling där man använder sådant foder tas det upp mer fosfor från Östersjön än vad fiskodlingen belastar, alldeles såsom Hukkanen också nämner. Dagens fiskfoder är inte enbart gjorda på fisk, utan mängden fiskmjöl är mellan 10 och 20 procent. Resten är vegetabiliska råvaror. Man behöver drygt ett kilogram strömming för att producera det foder som behövs för att producera ett kilogram fisk, inte 5,5 kg som Gustafsson nämner.

Naturresursinstitutet fortsätter att utveckla näringens miljövänlighet i vattenbrukets innovationsprogram. I havet satsar man på öppen sjö-odling och i insjöar på recirkulationsteknik. Odling i recirkulationssystem lämpar sig tillsvidare bäst för yngel- och specialodling där produkten kan säljas till ett högre pris. Innovationsprogrammet eftersträvar att utveckla tekniken så att man i framtiden även kunde producera stor regnbågslax på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

Finland är i dag beroende av importerad fisk, eftersom den egna produktionen inte räcker till att mätta efterfrågan. Antalet fiskare i skärgården minskar. Sälar och skarvar är de värsta problemen för kustfisket såsom fiskaren Rune Back nämner. Fiskodling är inget miljöproblem för fisket. I dag garanterar fiskodlingar jämnt utbud av konsumtionsfisk till marknaden och vild fisk kompletterar utbudet säsongmässigt. Målsättningen är att öka den inhemska produktionen av både fångad och odlad fisk, som båda är både hälsosamma och miljövänliga livsmedel för konsumenterna.

Jari Setälä specialforskare Markus Kankainen forskare Naturresursinstitutet

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning