Fisken blir lyxprodukt i affärsdisken

För närvarande får fiskaren 5,50–5,90 euro per kilo för sik. I affärerna kostar sikfilén 42,00–45,00 per kg, cirka 30 procent av vikten försvinner när fisken fileas.

Jag läste med intresse Paavo Pajus inlägg (HBL Debatt 14.3) som behandlade fiskerinäringens utsatta läge. Jag har arbetat och varit engagerad i näringen. Jag håller med hans påståenden om att Jord- och skogsbruksministeriet och miljöorganisationerna kraftigt har kört ner det kustnära fisket genom att man låtit skarv- och sälbestånden växa ohämmat till en sådan omfattning att det reducerat fiskbestånden i synnerhet nära kusterna. Förekomsten av sik, gös, abborre och gädda som är det småskaliga fiskets betydelsefullaste arter är på många håll på upphällningen.

Inlägget innehåller dock en felaktig slutsats. Paju skriver: "ifall det skulle finnas inhemsk fisk har fiskaren på grund av minskade fångster varit tvungen att höja priset för att ens på något sätt kunna överleva". Marknadssystemet för den vilda fisken gör att fiskaren i det närmaste har en obefintlig förhandlingsposition när det gäller att höja priset. Man får ta det som erbjuds. I regel finns det en eller några lokala inköpare, som oftast inte konkurrerar med varandra, som köper upp fisk. Dessa levererar till större fiskpartiföretag som i sin tur säljer till centralaffärerna eller restaurangkedjor. Detta leder till att de pris som fiskaren får ligger på en konstant låg nivå och inte dirigeras av de så kallade marknadskrafterna.

Utbudet är inte heller organiserat och är spritt längs vår långa kust och insjöområdet vilket medverkar till att en samlad organisation är svår att uppnå. Organisationsmentaliteten bland fiskarna är inte heller särskilt utbredd. Prisnivåerna bestäms i minutledet alltså i sista ändan av kedjan. Där möter vi mäktiga Kesko och SOK som i hög grad har en monopolsituation. Det är dessa som gör att vår vildfångade fisk betingar ett oskäligt högt pris i våra butiker, för att inte säga ett ockerpris.

Även om det är vanskligt att operera med fiskpriser i offentligheten skall jag ändå göra det. Priserna jag använder innehåller mervärdesskatt.

För närvarande får fiskaren 5,50–5,90 euro per kilo för sik. I affärerna kostar sikfilén 42,00–45,00 per kg, cirka 30 procent av vikten försvinner när fisken fileas. När sikfilén levereras från förädlaren till affärerna kostar den cirka 18–20 euro per kg.

För abborren får fiskaren cirka 3,50 euro per kg. När den fileas försvinner cirka 60 procent. Abborrfilén kostar 42–45 euro per kg över disk i affärerna, ett högt pris.

Med dessa prisnivåer över disk som konsumenten får betala betyder det att man valt en linje som leder till att försäljningsvolymerna blir mycket små. Detta samtidigt som näringsexperter ofta talar för att vi borde konsumera mer fisk. Den inhemska vilda fisken förvandlas till en lyxprodukt i affärsdisken.

Olof Öström, Brändö, Åland

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning