Fiskeföretagarna glöms bort

Bild: Wilfred Hildonen

Regeringens sparkrav slår hårt mot den enda inhemska stödformen för yrkesfisket, nämligen fiskeriförsäkringarna.

Yrkesfiskarna är privata företagare som också sysselsätter andra. Värdet på fångsten är ca 36 miljoner euro och förädlingsvärdet stiger inom handeln. Finlands nuvarande regering har som spjutspetsprojekt "en större blå bioekonomi". Till blå bioekonomi hör havsfisket där regeringen nämner att man har som målsättning att gynna inhemsk användning och export av vattenbruksprodukter och gynna tillväxten för affärsverksamheten. Havsfisket avlägsnar årligen över 600 ton fosfor ur Östersjön och detta sker främst via trålföretagens fångster av strömming och vassbuk. Som jämförelse släpper Helsingfors årligen via sitt avloppsreningsverk ca 20 ton fosfor och Åbo ca 5 ton.

Regeringsprogrammet är dock endast tomma ord då det kommer an på havsfisket, fiskeföretagarnas (yrkesfiskarnas) lönsamhet och den blåa bioekonomin. Regeringens sparkrav slår hårt mot den enda inhemska stödformen för yrkesfisket, nämligen fiskeriförsäkringarna. Här föreslår Jord- och skogsbruksministeriet en 50 procents nedskärning av hela stödsystemet, i pengar handlar det om 0,5 miljoner euro per år.

För trålfiskeföretagen innebär detta att inga trålar framöver går att försäkra och hela risken med fiske i steniga vatten flyttas över på företagaren. Inga kommersiella försäkringsbolag försäkrar i dag trålar i fiske, då dessa räknas som högriskobjekt, utan det enda alternativet är de statsstödda fiskeriförsäkringarna.

Samtidigt planerar regeringen att införa kvotavgifter där trålfiskeföretagarna skall börja betala för fisken de fångar, det vill säga strömmingen och vassbuken och laxen. För de större trålbolagen betyder detta en kostnad på 20-30 000 euro per år. Detta införs samtidigt som EU-bojkotten mot Ryssland pågår och ingen strömming får exporteras till Ryssland. Detta bortfall i exporten har staten och EU blundat för.

Nå håller man alltså på och tar bort försäkringsstödet och överflytta risken till 100 procent med förstörda bragder för fisket till företagaren. För det småskaliga kustfisket planerar staten dessutom sänka sitt stöd vilket betyder mera kostnader då ryssjor förstörs i stormar eller av sälar.

Besparingen genom en 50 procents nerskärning (0,5 miljoner euro) av försäkringsstödet till yrkesfiskarna utgör 0,02 procent av Jord- och skogsbruksministeriets budget på 2 500 miljoner euro. Är det så här regeringen och regeringspartierna vill stöda företagsamhet och sysselsättningen i Finland? Hur har man tänkt lyfta yrkesfisket som i dag kämpar med lönsamhetsproblem, som till största delen är förorsakade av samhällets aktiviteter med miljöförorening av haven, överskydd av sälar och skarvar och en global klimatförändring? Hur skall finländarna framöver förses med inhemsk fisk?

Kaj Mattsson Åbolands fiskeriförsäkringsförening

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03