Fiske med nät tillåts i saimenvikarens områden

Förbudet att placera ut nät i saimenvikarens områden är i kraft från 15 april till 30 juni. Bild: Mervi Kunnasranta/Miljöförvaltningen

Finlands naturskyddsförbund ber fiskare att fortsättningsvis undvika fiske med nät i saimenvikarens områden, trots att det direkta förbudet inte längre är i kraft.

Förbudet mot fiske med nät i saimenvikarens områden slutar i dag, den 30 juni. Finlands naturskyddsförbund vädjar nu till alla fiskare att trots det fortsättningsvis låta bli att placera ut sina fiskenät i de områden där den utrotningshotade arten rör sig.

Förbudet att placera ut nät i saimenvikarens områden är i kraft från 15 april till 30 juni.

Juli månad är därmed årets farligaste månad för saimenvikaren och i år är situationen extra svår, enligt naturskyddsförbundet. Snöfattiga och milda vintrar som den gångna försvårar byggandet av bon, och kutarnas antal väntas på grund av det redan i nuläget vara mindre än tidigare år.

Naturskyddsförbundet påminner också fiskare om att alla typer av katsor med en öppning över 15 centimeter är förbjudna i artens viktigaste utbredningsområden.

Förbundet har under juni delat ut hundra gratis katsor som är trygga att använda i Saimen. I utbyte har fiskare i området lovat att inte använda sig av nät i saimenvikarens områden.

– De som kom för att avhämta en katsa förhöll sig positivt till att undvika fiske med nät. Efterfrågan och behovet för denna typ av verksamhet finns tydligt, och vi kommer att fortsätta dela ut katsor också framöver, säger samordnaren för saimenvikarna, Kaarina Tiainen vid Finlands naturskyddsförbund i ett pressmeddelande.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning