Fiskars sommarutställning har öppnat

Taru Elfving har fungerat som kurator för årets sommarutställning och bland annat gett sig ut i Fiskars kulturlandskap efter inspiration. Bild: Lina Enlund

Den 18 juni öppnade sommarutställningen Ängen på Kopparsmedjan i Fiskars. Årets tema är människans påverkan på och växelverkan med naturen.

– Ängen som landskap är en fascinerande utgångspunkt, säger utställningens kurator Taru Elfving.Elfving berättar att hon som en del av sitt förberedande arbete bland annat följt med forskare och biolo...