Fisk i disk och på fat får beröm i Finland

Bild: Vesa Moilanen

Det finns mycket lite oetiska fisk- och skaldjursprodukter i de finska butikerna och restaurangerna, visar en enkät gjord av Världsnaturfonden WWF.

Bara två procent av fisken som såldes av företagen som besvarade enkäten är på rödlistan i WWF:s fiskguide. Arterna som är upptagna på den röda listan är utrotningshotade, kraftigt överfiskade eller sådana att fisket eller odlingen av dem är mycket miljöskadlig. På listan finns bland annat sydlig tonfisk och regnbågsforell som odlas i Sydamerika.

WWF bedömer att utvecklingen i Finland kunde fungera som ett globalt exempel på hur man med hjälp av samarbete kan tygla rovfisket.

Fiskbestånden i haven har halverats under loppet av en generation, påminner WWF.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning