Fira republiken!

Våren och försommaren 1919 togs två avgörande steg i riktning mot en demokratiskt förankrad och styrd självständighet.

Har det inte nu tjatats tillräckligt om Finlands uppnådda självständighet och om det krig som landet därefter blev indraget i? Njaee – vill man få en helhetsbild av republikens födelse finns det...