Finskt företag prickas för marknadsföring av silikonbröst till minderåriga

2017 hade företaget ett Instagramkonto som hetter "Silikonbröst". Bild: Wikimedia commons

Ett finskt företag prickas av Konkurrens- och konsumentverket för att marknadsföra silikonbröst till minderåriga på Instagram.

Laatukirurgia Finland Oy har följt minderåriga på Instagram och gillat deras bilder, skriver Konkurrens- och konsumentverket i ett pressmeddelande. Att göra reklam för plastikkirurgi riktad till minderåriga är olagligt i Finland.

Enligt konsumentskyddslagen får reklam inte strida mot god sed och man får inte använda metoder som är olämpliga ur konsumentens synvinkel. Reklam riktad till minderåriga eller marknadsföring som är lättillgänglig för minderåriga anses strida mot god sed. Speciellt då man utnyttjar minderårigas oerfarenhet.

I fjol då konsumentombudsmannen började utreda fallet hade Laatukirurgia ett Instagramkonto som hette "Silikonbröst" där de publicerade reklam och bilder om plastikkirurgiska ingrepp. Kontot följde minderåriga och gillade deras bilder.

Enligt Laatukirurgia är kontot inte deras utan ägs och upprätthålls av en ägare till varumärket Laatukirurgia som bor utomlands. I marknadsföring som är riktad till finländska kunder måste man följa Finlands lagstiftning oavsett i vilket land man befinner sig, skriver Konkurrens- och konsumentverket i pressmeddelandet.

Konsumentombudsmannen har i slutet av juli gett en varning åt företaget och uppmanat dem att i fortsättningen följa konsumentskyddslagen även då det handlar om indirekt reklam på sociala medier.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning