Finskt diabetesvaccin ska testas på människor – "kan säljas om åtta år"

Det finländska bioteknikföretaget Vactech Oy hoppas att deras nya diabetesvaccin, som utvecklas som bäst, ska förebygga upp till hälften av alla fall av typ 1-diabetes. Vaccinet ska testas på människor i Finland inom ett par år.

Vactech har undertecknat ett avtal om strategiskt partnerskap med det amerikanska bolaget Provention Bio och avtalets syfte är att finansiera vidareutveckling och forskning kring vaccinet.

Vaccinet ska skydda mot vissa infektioner som enteroviruset orsakar och som misstänks ligga bakom typ 1-diabetes.

Sjukdomen innebär att betacellerna i bukspottskörteln, som producerar insulin, har skadats eller förstörts vilket leder till att insulinproduktionen slutar. Sjukdomen är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att infektionen som enteroviruset orsakar kan leda till att människans eget immunförsvar attackerar cellerna i bukspottskörteln.

– Vi utgår från att minst hälften av sjukdomsfallen kan förebyggas med hjälp av vaccinet, säger vd Raimo Harju på Vactech.

– Det finns sannolikt även andra orsaker bakom diabetes och testerna på människor kommer att visa hur de flesta sjukdomsfallen kan förhindras, säger Harju.

Behandling av typ 1-diabetes kräver livslång insulinvård.  Bild: Lehtikuva / Irene Stachon

På marknaden om kanske åtta år

Överläkare Pirjo Ilanne-Parikka vid Diabetesförbundet säger att cirka hälften av personerna som insjuknar i typ 1-diabetes får diagnosen som barn eller innan de fyllt 20 år och resten insjuknar senare.

– En del insjuknar först som 50-åringar eller senare, säger Ilanne-Parikka.

I dag finns det cirka 50 000 diabetiker med diagnosen typ 1-diabetes i Finland.

Enligt Diabetesförbundet finns det ett stort behov av ett diabetesvaccin.

– Det skulle vara en väldigt stor sak. Nu diagnostiseras 2 000 nya fall av typ 1-diabetes per år och cirka 600 av personerna som insjuknar är yngre än 15 år, säger Ilanne-Parikka.

Om vaccinet visar sig vara tillräckligt effektivt i testerna och om det får försäljningstillstånd av myndigheterna, kan försäljningen av vaccinet inledas om åtta år, uppger Vactech.

Långt finskt forskningsprojekt

Vaccinet grundar sig på en undersökning som pågått i flera år och som gjorts vid olika universitet i Finland. Universiteten i Tammerfors, Åbo, Uleåborg och Helsingfors har deltagit i DIPP-studien som pågått sedan år 1994. Studien fokuserar på att förebygga och förutspå typ 1-diabetes och i studien utreds arvsanlagen hos nyfödda som gör individen mottaglig för att insjukna i sjukdomen. I Tammerfors, Åbo och Uleåborg har man i 15 år kontrollerat genetiska riskfaktorer för att insjukna i typ 1-diabetes hos alla nyfödda barn.

– Det finns över 200 000 barn och över 17 000 av barnen har haft dessa riskfaktorer och de har deltagit i en långvarig uppföljning, säger Harju.

Vactech har fått blod- och avföringsprover av universiteten och undersökt dem med vaccinutvecklingen i åtanke.

Vaccinundersökningen leds av virologiprofessorn Heikki Hyöty vid Tammerfors universitet och professorn i barnsjukdomar Mikael Knip vid Helsingfors universitet.

Ilanne-Parikka uppskattar universitetens diabetesforskning.

– DIPP-undersökningen är väldigt viktig. Med hjälp av studien kan man identifiera riskbarn och utreda sjukdomens mekanismer och hur sjukdomen utvecklas. Studien är en av de mest centrala studierna där man fått fram vilken roll virusen har i sjukdomens utveckling, säger hon. 

Fakta

Typ 1-diabetes allt vanligare

Diabetes är en långvarig sjukdom som kräver daglig egenvård.

Det finns upp till tio olika diabetestyper.

Sammanlagt vårdas cirka 350 000 diabetiker i Finland, varav 50 000 lider av typ 1-diabetes.

Typiska symptom för typ 1-diabetes är ökad urinutsöndring, törst, viktminskning och trötthet.

Behandling av typ 1-diabetes kräver alltid livslång insulinvård. 

Källa: Diabetesförbundet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03