Finskt basinkomstexperiment publiceras i känd internationell tidskrift

2 000 personer valdes ut till basinkomsttestet. De fick en basinkomst på 560 euro per månad, oavsett position på arbetsmarknaden. Bild: SPT

Intresset för Finlands medborgarlön är stort i många länder.

En artikel om sysselsättningseffekter av basinkomstexperiment från Löntagarnas forskningsinstitut (PT) och Statens ekonomiska forskningscentral (Vatt) publiceras i den internationellt hyllade vetenskapliga tidskriften American Economic Journal: Economic Policy.

Medborgarlön är av stort intresse i många länder. Finland var det första landet i världen som genomförde ett randomiserat experiment med basinkomst 2017–2018.

Inga betydande effekter

Undersökningen av PT och Vatt visade att medborgarlön och förbättrade stimulansåtgärder för sysselsättningen bara hade en liten effekt på sysselsättningen. Deltagandet i arbetsförmedlingen var dessutom fortsatt högt trots att alla skyldigheter att söka jobb tagits bort.

2 000 personer valdes ut till basinkomsttestet. De fick en medborgarlön på 560 euro per månad, oavsett position på arbetsmarknaden eller avsikt att söka arbete.

Deltagandet i experimentet var inte frivilligt, vilket gjorde att mer tillförlitliga uppskattningar kunde göras än vad som är möjligt i frivilliga experiment.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning