Finsksvensk samproduktion går in i väggen

Aksel Hennie och Vera Vitali ses som chefsingenjör respektive chefsgeolog som försöker reda ut ett mystiskt fenomen djupt nere i en gruva. Bild: Alvi Pakarinen

Yle och SVT-samproduktionen White wall är en finsk serie i svensk skrud som gör thriller av slutförvaring av kärnkraftsavfall och spinner mysterium kring ett geologiskt fenomen djupt nere i underjorden. Dessvärre är serien tung att borra sig ner i.

Intrycket är att finska tv-serieproducenter är på hugget just nu. Att handlingen i serier som Invisible heroes, Paratiisi och Rauhantekijä är förlagd till en internationell spelplan kan ses som tecken...