Finsknationalismen tvingar bort Åland

Vi ålänningar har aldrig haft fler orsaker än nu att påbörja frikopplingen från ett Finland där varken vårt folk eller vårt språk verkar vara välkomna.

Att snart inte kunna födas, dö eller få en rättvis rättegång på svenska gör att Finland i praktiken blir en enspråkig stat.

Sannfinländska ungdomsförbund som med piskor och hån attackerar skolsvenskan, svenskspråkiga tingsrätter som tas bort och den grundlagsenliga rätten till svenskspråkig sjukvård som slopas visar tydligt hur finsknationalismen berövar finlandssvenskarna och ålänningarna rätten att leva och verka på sitt modersmål.

I takt med förfinskningen förtvinar de språkliga banden till övriga Norden vilket leder till att Finland självmant förpassar sig till ett ensamt och isolerat östeuropeiskt hörn på kartan. Lägger vi därtill okunskapen, ointresset och de direkta angreppen mot Åland som den finska staten radat upp under senare tid klarnar bilden av en ohållbar situation.

Förutom växande språkproblem har vi ålänningar under det senaste året fått uppleva svikna löften om en mer rättvis återbäring av våra skatter och gemensamma satsningar för att göra Åland närmast självförsörjande på vindkraft. Finlands försvarsminister har framfört hot om att slopa vår demilitariserade ställning och hans regering driver nu igenom en språkdiskriminerande hälso- och sjukvårdsreform med orimliga ekonomiska konsekvenser för Åland. Därtill slopar de snart bostadsbidraget för finländska ungdomar som studerar på Åland men behåller samma förmån för dem som väljer att studera någonstans i resten av världen.

Vi är ett öfolk som i alla tider har levt av havet. Vi har därför väldigt liten förståelse för att Finlands regering dessutom påför oss en båtskatt som kostar staten mer att uppbära än vad den ger inkomster och dessutom fattar enväldiga beslut om åländska fiskekvoter i direkt strid med självstyrelselagen.

När Finland på nåder fick statsöverhögheten över Åland 1921 i Nationernas Förbund garanterade man både ålänningarna och det internationella samfundet det svenska språkets fortlevnad samt en så långtgående självstyrelse som möjligt.

Att dessa löften öppet och likgiltigt bryts innebär att beslutet om statstillhörighet har förlorat både sin grund och aktualitet. Vi ålänningar har aldrig haft fler orsaker än nu att påbörja frikopplingen från ett Finland där varken vårt folk eller vårt språk verkar vara välkomna.

Vi vet att det även finns många finlandssvenskar som tappat förtroendet för den finska statsmakten och dess nationalistiska antisvenska maktpolitik. Vi välkomnar alla att delta i frigörelseprocessen för att gemensamt bygga en självständig svenskspråkig framtid med starka intakta band till Norden och den skandinaviska kulturgemenskapen.

Axel Jonsson ledamot av Ålands lagting partiordförande, Ålands Framtid

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning