Finskhetsförbundet: Finlandssvenskarna en särskild resurs – men den obligatoriska svenskan kan inte försvaras med förnuftsskäl

Slopa den obligatoriska svenskundervisningen, är Finskhetsförbundets och dess ordförande Ilmari Torstilas huvudbudskap. Torstila är också ordförande för föreningen Vapaa kielivalinta (Fritt språkval) som vill göra svenskan frivillig. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Bevarandet av svenskan i Finland gynnar den finska statens intressen, skriver Finskhetsförbundet i sitt nya språkpolitiska program. I praktiken är smockorna mot svenskan ändå många.– Finländarna pressas att tro att svenskan är en del av finskheten, säger förbundets ordförande Ilmari Rostila.

Finskhetsförbundets nya språkpolitiska program godkändes i helgen under föreningens vårmöte i Åbo.

Liksom tidigare ligger svenskan i fokus i föreningens arbete för finskan. Många av punkterna i programmet berör indirekt eller direkt svenskan.

– Allt fler finländare har förstått att den obligatoriska svenskan inte kan försvaras med förnuftsskäl. Finländarna pressas ändå att tro att svenskan är en del av finskheten, säger Finskhetsförbundets ordförande Ilmari Rostila (Sannf) i ett pressutskick.

Liksom tidigare vill förbundet slopa den obligatoriska svenskundervisningen på alla nivåer i utbildningen, från grundskola till universitet. Nytt är att man föreslår ett försök där vissa yrkeshögskoleutbildningar och universitetsutbildningar skulle få slopa svenskstudierna.

Svenskkunskaper ska inte heller vara ett krav vid tillsättningen av offentliga tjänster. Språkkraven ska i stället definieras från fall till fall, skriver förbundet.

Finskhetsförbundet vill också att finskan ska bli ett officiellt språk i Nordiska rådet. Vid Nordiska rådets session i Helsingfors i höstas var finskan och isländskan som arbetsspråk en het fråga. Det hela slutade med att frågan sköts upp efter motstånd från bland annat Sverige.

Svenskan i statens intresse

Trots de många förslagen om att krympa svenskans roll i Finland ser Finskhetsförbundet ändå den svenskspråkiga befolkningen och svenskan som en resurs för Finland.

I ett avsnitt i språkprogrammet som berör språkundervisningen skriver förbundet att "Norden varit viktigt för Finland historiskt, samhälleligt, kulturellt och geopolitiskt. Den finlandssvenska befolkningen ska ses som en särskild resurs i kontakterna med de nordiska länderna. Att svenska språket bevaras som ett levande språk i Finland ligger också i den finska statens intresse."

Enligt förbundet borde målet vara att finländarna lär sig språk ur åtminstone två av för landet viktiga referensgrupper. Enligt förbundet är referensgrupperna Norden, Eurasien (främst Kina och Ryssland), den angloamerikanska världen och Europa.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning