Finskhetsförbundet får 40 000 i julklapp av riksdagen

Finansutskottet presenterade riksdagens julklappspengar på en presskonferens på tisdagen. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Finansutskottet har blivit klart med sitt betänkande angående nästa års budget. I betänkandet ingår riksdagens julklappar, som i år uppgår till drygt 40 miljoner euro.

Nästa års statsbudget landar på kring 55,8 miljarder euro, vilket är 0,3 miljarder mer än i år. Budgeten är negativ, vilket innebär att regeringen fortsätter ta lån. I slutet av nästa år väntas statsskulden stiga till 110 miljarder euro, vilket innebär en ökning på drygt 2 miljarder.

–  Även i fortsättningen måste vi ha strikt koll på utgifterna, några permanenta utgifter kan inte accepteras. Vår befolkning åldras och det kommer att öka utgifterna för vården. Det är heller inte sagt att sysselsättningen utvecklas så positivt som regeringen hoppas, säger finansutskottets ordförande Timo Kalli (C).

Finansutskottet har gjort vissa ändringar i regeringens budgetförslag. Ändringarna, de så kallade julklappspengarna, uppgår till drygt 40 miljoner euro och riktas till ett sextiotal ändamål. Största delen av pengarna går till vägar, utbildning, kultur och idrott.

–  Språkfrågor är viktiga för oss. Vi är glada att vi kan rikta totalt 1,2 miljoner euro på att stöda det finska, karelska och samiska språket och kulturen, säger medlemmen i finansutskottet Matti Torvinen (Blå).

Bland annat stöder riksdagen samisk kultur- och språkboverksamhet med 300 000 euro, återupplivningen av det karelska språket med 200 000 euro och Finskhetsförbundet med 40 000 euro.

Oppositionspartierna tveksamma

Alla oppositionspartier har uttryckt missnöje med budgeten.

–  Ekonomin växer och det är vi nöjda med. Det som vi inte är nöjda med är att tillväxtens frukter inte fördelas jämnt bland befolkningen. De svaga och de sjuka, de som har offrat mest, förtjänar att få tillbaka det som har tagits ifrån dem, säger utskottsmedlemmen Krista Kiuru (SDP).

Hennes kollega Ozan Yanar (Gröna) är likaledes glad över den positiva ekonomiska utvecklingen, men anser också att tillväxten inte delats rättvist.

–  Regeringen beklagar sig över ökade inkomstskillnader i vissa sammanhang, men samtidigt sänker man skatterna för höginkomsttagarna. Vi vill bekämpa fattigdomen genom att höja bidragen tillbaka till indexnivå, säger Yanar.

Detta skulle man göra genom att avskaffa ineffektiva stöd till företag. För närvarande betalar staten kring 4 miljarder euro i företagsstöd, varav endast 11 procent syftar till att förnya ekonomin, hävdar Yanar.

SFP representerades på tisdagens presskonferens av Mats Nylunds suppleant Joakim Strand från Vasa. Strand säger att det finns mycket positivt i budgeten, men har vissa invändningar.

– Vi vill sänka dagisavgifterna, höja studiestödet och satsa på utbildningen, säger Strand.

Angående julklappspengarna är Strand nöjd över att det funnits extra medel till kvinnoföreningarna, yrkesfiskarna och exportfrämjandet.

Riksdagen kommer att rösta om budgeten för 2018 under de närmaste veckorna. Ifall regeringens planerade alkoholskattehöjning går i stöpet och de projicerade extra intäkterna på 100 miljoner euro inte realiseras, måste budgetförslaget rivas upp.

Totalt 19 projekt för trafiksäkerhet och vägar, 11 800 000 euro.

Hälsoforskning på universitetsnivå, 6 000 000 euro.

Ökning av bostadsbidrag, 4 000 000 euro.

Stöd av eftisverksamhet, 3 000 000 euro.

Utveckling av den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken, 2 000 000 euro.

Rådgivning för att göra jordbruken lönsammare, 1 752 000 euro.

Byggande och tillgänglighetsanpassande av hissar, 1 000 000 euro.

Främjande av kulturexport, 950 000 euro.

Idrottarstipendier, 500 000 euro.

Åtgärdandet av personalbristen på nödcentralerna, 400 000 euro.

Arbetet mot ungdomars utslagning, 400 000 euro.

Forskning och kommersialisering av sprängticka, 200 000 euro.

Kommunikation mot radikalisering och terrorism, 150 000 euro.

Föreningen Pro Luomu, 100 000 euro.

Finlands Yrkesfiskarförbund, 50 000 euro.

Finskhetsförbundet, 40 000 euro.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning