Finska patienter saknar fakta för att välja vårdalternativ

Bild: Cata Portin

Den privata vårdmarknaden växer så det knakar. Den offentliga vården ser över sina rutiner. Båda förbereder sig på dagen då kunderna – patienterna – kan välja vårdgivare friare än i dag. Men patienterna saknar möjligheter att fatta informerade beslut. Därför startas nu ett pilotprojekt för att utveckla nationella kvalitetsregister.