Finska odlare förundras över EU-finansierad bärkampanj

Bild: Ksf Media-arkiv/ Lina Ahtola

Många finländare kan ha haft svårt att tro sina ögon då de träffar på stora reklamer för polska bär och bärens hälsoeffekter. Visserligen är det välkänt att bär är rika på olika näringsämnen men varför görs det reklam för polska bär i Finland, som uttryckligen är känt för sina bär?

Det handlar om projektet Enastående egenskaper hos vanliga frukter, som inleddes 2015 i Finland, Polen, Österrike, Sverige och Tjeckien. EU finansierar hälften av kampanjen, som har en budget på fyra miljoner euro. Polackerna står för den andra halvan.

På den inhemska intresseorganisationen för bär- och fruktodlare undrar man över kampanjen. Ordförande Ismo Ruutiainen uppger att även finska odlare har ansökt om EU-stöd till marknadsföringen men blivit utan.

– I Finland betalar odlarna själv för sin marknadsföring medan polska odlare får EU-stöd för marknadsföring i andra EU-länder. Man frågar sig om det är rättvist, säger Ruutiainen.

I Polen uppger man att avsikten är att öka på konsumtionen överlag, inte endast konsumtionen av polska bär.

– Kampanjen riktades till länder där europeiska bär inte varit så starkt framme i mattraditionerna, konsumenternas preferenser och med tanke på konsumtionen, säger Kamil Piechowski, som är kundchef på PR-byrån som upprätthåller kampanjen.

Enligt Ruutiainen oroar sig odlarna inte för kampanjen eftersom det inte förekommit någon rusch av polska bär på den finska marknaden.

– Medan säsongen pågår vill alla ha inhemska bär. Så kampanjens effekt är nog lite ifrågasatt.

Kesko och S-gruppen bekräftar Ruutiainens kommentar om efterfrågan på inhemska bär. Polska bär utgör endast en liten andel av den totala bärförsäljningen. 

Fakta

Också grekiska och bulgariska frukter får marknadsföringsstöd

Europeiska kommissionens genomförandeorgan för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor Chafea beviljade stöd till olika projekt för sammanlagt 180 miljoner euro. Av summan gick cirka 111 miljoner euro till att främja försäljningen av jordbruksprodukter

Chafea tog emot 226 ansökningar under fjolåret och godkände sammanlagt 66 stycken av dem.

Om Chafea godkänner en ansökan finansierar EU en del av projektet. Kampanjerna är oftast treåriga.

Med EU-pengar marknadsförs exempelvis italiensk och spansk olivolja i Japan och USA samt tjeckiska mejeriprodukter i flera arabländer.

Förutom polska bär marknadsförs i Finland exempelvis grekiska persikor och äpplen samt bulgariska körsbär med EU-pengar. Just nu får inga finska marknadsföringsprojekt för jordbruksprodukter stöd av EU. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03