Finska män har lägst förväntad livslängd i Norden – svenska män och isländska kvinnor friskast

De flesta kvinnor och män i Norden har många och friska år att förvänta sig. Här seniorgymnastik i form av stretchning på ett gym. Arkivbild Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vi i Norden lever längre och är friskare än i de flesta andra länder. Friskast är isländska kvinnor och svenska män medan finska män finns på botten.

Forskare har försökt beräkna medellivslängden och sjukdomsbördan i de nordiska länderna, det vill säga i Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark och de tre autonoma områdena Åland, Grönland och Färöarna.

Resultatet, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar – föga förvånande – att den förväntade livslängden var högre i de nordiska länderna än i övriga världen.

Högst är den för Islands kvinnor där en kvinna antas leva i 85,9 år, jämfört med 75,6 år globalt. Bland männen, däremot, är det svenskarna som är mest seglivade. I Sverige förväntas en man leva i 80,8 år, att jämföra med 70,5 år i resten av världen.

Finska män samt kvinnor och män i Danmark hade däremot lägre förväntad livslängd än i de övriga nordiska länderna. För de finska männens del var den 78,6 år.

Grönland hade lägst medellivslängd av dem alla: 77,2 år (kvinnor) respektive 70,8 år (män).

In the Nordic countries, the lowest country-specific life expectancies in 2017 were found for males in Denmark (78·8 years, 95% UI 78·1–79·5) and Finland (78·6 years, 77·8–79·2)

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning