Finska män har lägst förväntad livslängd i Norden – svenska män och isländska kvinnor friskast

De flesta kvinnor och män i Norden har många och friska år att förvänta sig. Här seniorgymnastik i form av stretchning på ett gym. Arkivbild Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vi i Norden lever längre och är friskare än i de flesta andra länder. Friskast är isländska kvinnor och svenska män medan finska män finns på botten.

Forskare har försökt beräkna medellivslängden och sjukdomsbördan i de nordiska länderna, det vill säga i Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark och de tre autonoma områdena Åland, Grönland och Färöarna.

Resultatet, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar – föga förvånande – att den förväntade livslängden var högre i de nordiska länderna än i övriga världen.

Högst är den för Islands kvinnor där en kvinna antas leva i 85,9 år, jämfört med 75,6 år globalt. Bland männen, däremot, är det svenskarna som är mest seglivade. I Sverige förväntas en man leva i 80,8 år, att jämföra med 70,5 år i resten av världen.

Finska män samt kvinnor och män i Danmark hade däremot lägre förväntad livslängd än i de övriga nordiska länderna. För de finska männens del var den 78,6 år.

Grönland hade lägst medellivslängd av dem alla: 77,2 år (kvinnor) respektive 70,8 år (män).

In the Nordic countries, the lowest country-specific life expectancies in 2017 were found for males in Denmark (78·8 years, 95% UI 78·1–79·5) and Finland (78·6 years, 77·8–79·2)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning