Finska i Nordiska rådet? Eerola jämför med rätten till två språk i Finland

Flerspråkighet är en rikedom, säger Juho Eerola, som vill se finskan som officiellt arbetsspråk i Nordiska rådet. Bild: HBL Arkiv

Frågan om också finska och isländska ska bli officiella arbetsspråk i Nordiska rådet går vidare. – Flerspråkighet är en rikedom, säger sannfinländska riksdagsledamoten Juho Eerola som är en av initiativtagarna.

STOCKHOLM I dag är svenska, danska och norska officiella arbetsspråk i Nordiska rådet, det parlamentariska organet för nordiskt samarbete.

Finlands och Islands delegationer har ändå gjort ett medlemsförslag om att finska och isländska också ska bli arbetsspråk. Det förslaget behandlades i Oslo på onsdagen.

Frågan är en långkörare som med jämna mellanrum har dykt upp – men nu är förslaget ett konkret och officiellt förslag.

Initiativet till det togs ursprungligen i partigruppen Nordisk frihet och där av sannfinländska medlemmar. En av de drivande krafterna är riksdagsledamoten Juho Eerola som i år också är vicepresident i Nordiska rådet.

– Det är en jämlikhetsfråga att också islänningar och finländare måste få delta i möten från samma position som de med svenska, norska eller danska som modersmål, säger han.

Hela den finländska delegationen omfattar förslaget och också den isländska är med. Första gången ärendet var på agendan var på Nordiska rådets session i Köpenhamn i höstas, men där hann den av tidtabellsmässiga skäl inte behandlas.

I medlemsförslaget lyfts fram att alla dokument i dag finns på svenska, danska och norska och att kommunikationen "sker på något av dessa språk" och att det inte är rättvist att finskan och isländskan inte har samma ställning.

Britt Bohlin, direktör för Nordiska rådet, har tidigare sagt att Nordiska rådets sekretariat översätter "allting som är viktigt och väsentligt" till finska.

Kostnaden om också finskan och isländskan blir arbetsspråk är ungefär en halv miljon euro vilket "skulle få betydande ekonomiska konsekvenser", som Nordiska rådet själv skriver i ett pressmeddelande.

– Jag sade själv under debatten att det här kostar det. Men jag konstaterade i samma andetag att vi i Finland har två officiella språk och vi vet att det kanske kostar, men att motiveringen har varit att tvåspråkighet ändå är en rikedom och att man måste ha rätt att tala sitt eget modersmål. Om det fungera i Finland så varför skulle det inte göra det i Norden, säger Juho Eerola.

Enligt honom fick förslaget stöd av "i praktiken alla partigrupper i varje land". Nu går frågan på remiss till ländernas nationella delegationer och utskottet för kunskap och kultur i Norden.

Juho Eerola hoppas att det går igenom i sin helhet så att alla fem nationalspråken i Norden skulle bli arbetsspråk. I diskussionen frågades enligt Eerola också om grönländska eller färöiska borde omfattas, och han själv tog upp att språk som ryska och arabiska visserligen växer i Norden.

– Men initiativet koncentrerar sig på finska och isländska som är officiella nationalspråk.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03