Finska hus klarar inte av hettan – de är byggda för att hålla värmen inne

Bild: Johan Mollerberg

I Finland har man alltid satsat på att bygga hus som håller värmen inne och kylan ute. Därför blir det problem när man i stället vill hålla värmen ute och kylan inne.

Varma somrar blir bristerna i det finska sättet att bygga hus allt tydligare. Folk svettas i sina kompakta stadslägenheter och vet inte hur de ska kyla ner dem. Ibland kan lösningar som luftkonditione...