Finska företags framtidstro i Ryssland svagare – politisk osäkerhet påverkar rubeln

Finsk-ryska handelskammarens vd Jaana Rekolainen tror att det finns goda affärsmöjligheter på sophanteringsmarknaden i Ryssland. Bild: Erik Sandström/SPT

Finsk-ryska handelskammaren ser affärsmöjligheter i miljö- och skogsbranschen.

Allt färre finländska företag tror att den ryska ekonomin fortsätter växa, enligt vårens barometer för Rysslandshandeln som publicerades på måndagen. Endast kring en femtedel tror på tillväxt det kommande halvåret, då en tredjedel av företagen trodde på tillväxt på hösten.

– Det är förvånande att framtidstron har blivit svagare eftersom det inte har hänt någonting anmärkningsvärt. Osäkerhet är bästa sättet att beskriva situationen, säger Jaana Rekolainen, vd för Finsk-ryska handelskammaren.

Förväntningarna på företagens egen verksamhet har också blivit lite svagare. Enligt barometern brukar förväntningarna vara aningen för optimistiska, men ändå stämma ganska bra överens med hur det verkligen går.

Rysslands ekonomi växte 2,3 procent förra året, men nya sanktioner från USA ledde till osäkerhet och en svag rubelkurs. Nu minskar också hushållens köpkraft, som fortfarande inte har återhämtat sig efter den ekonomiska nedgången 2015–2016. Enligt barometern är politisk osäkerhet och sanktioner ändå den största risken för affärsverksamheten.

– Sanktionerna påverkar finländska företag indirekt, eftersom bankerna rentav är alltför försiktiga vilket gör det svårare att få finansiering. Bankerna är tvungna att vara försiktiga eftersom de är beroende av dollartransaktioner och den amerikanska marknaden.

Enligt Rekolainen har företagen ändå lärt sig leva med EU-sanktionerna från 2014 som fortfarande är i kraft. Ryssland har i sin tur kraftigt begränsat importen av kött och mjölkprodukter, men vissa företag ser det som en möjlighet att starta produktion i Ryssland.

Miljöbranschen växer

De finska företagen är ändå så små i Ryssland att det ekonomiska läget inte är lika avgörande som konkurrenskraften i den egna branschen. Rekolainen säger att det finns några branscher med stor tillväxtpotential just nu.

– Det finns mycket möjligheter med miljötjänster efter en ny lag om sophantering. Fortfarande förs över nittio procent av allt avfall i Ryssland till avstjälpningsplatser utan att sorteras, då motsvarande siffra är kring tre procent i Finland. Nu verkar politikerna verkligen ha tagit tag i frågan.

Företagen ser också potential i skogsindustrin, boendetjänster och digitaliseringen.

– Marknaden för servicetjänster i samband med försäljningen av till exempel maskiner verkar också ha mognat i Ryssland, säger Rekolainen.

Barometern publiceras två gånger om året.

Rapporten har beställts av Finsk-ryska handelskammaren, Finlands Näringsliv EK, East Office of Finnish Industries och Företagarna i Finland.

Taloustutkimus har gjort vårens undersökning genom 278 telefonintervjuer.

Enklare marknad

Företagskoncernen Aspos vd Aki Ojanen säger att det blir enklare att göra affärer i Ryssland för varje år som går. Enligt Världsbankens index för hur enkelt det är att göra affärer i ett land kommer Ryssland på 31:a plats.

– Det är på samma nivå som Frankrike eller Spanien och Ryssland har stigit från plats 111 sedan år 2012, säger Ojanen.

Enligt Ojanen är Ryssland en stor marknad om man beaktar köpkraften. Att exportera till Ryssland kan vara mer riskfyllt på grund av den svängande rubelkursen, men affärsverksamhet inne i landet kan göras lönsam. Den eurasiska tullunionen gör det också enkelt att göra affärer i till exempel Kazakstan som också är en stor växande marknad.

Det finns ändå ingen genväg till att etablera sig. Ryssland består av väldigt olika områden och kulturer och därför är lokala kontakter viktiga.

– Hur det går för den ryska ekonomin är inte det mest centrala – det är konkurrenskraften som är avgörande, säger Ojanen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning