Finska företag hoppas inte på Trump

Bild: Logan Cyrus

Om Donald Trump blir president i USA är det en dålig nyhet för finska exportföretag. Finland väntas dra nytta av kommande frihandelsavtal, som knappast blir av med den republikanska kandidaten vid USA-rodret.

– Trump är mer kritiskt inställd till frihandelsavtal. Om han blir vald (i stället för demokraternas Hillary Clinton) minskar möjligheterna till en lösning av TTIP-typ betydligt, säger Vesa Vihriälä på Näringslivets forskningsinstitut, Etla.

Frihandelsavtalet TTIP är tänkt att ge handeln mellan EU och USA ett rejält uppsving. Kristina Helenius, som är direktör för finsk-amerikanska handelskammaren AmCham, uppger att båda kandidaterna i princip är mot mer frihandel. En kursändring efter valet anses ändå vara mer sannolik för Clinton än för Trump.

– För Clinton är motståndet en fråga om att positionera sig politiskt. Hon förstår betydelsen av frihandeln och att undanröja handelshinder. Clinson skulle vara det bästa alternativet för frihandelns framtid, säger Helenius.

Vihriälä tror att Trumps negativa inverkan på Finland framför allt skulle märkas på längre sikt.

– Handelsavtalen skulle inte bli av. Det skulle minska de finska företagens tillgång till den amerikanska marknaden och skulle vara en dålig nyhet för de finska exportföretagen.

Handelsbankens chefsekonom Kristiina Helenius påminner om att den viktigaste detaljen på vägen till ett frihandelsavtal inte är vem som vinner presidentvalet, utan hur representanthuset ser ut efter valet.

– Presidenten förhandlar fram de nya avtalen, men de måste ratificeras av kongressen och det krävs två tredjedelars majoritet i senaten, säger Helenius.

– Nu får representanthuset en helt ny uppsättning. Republikanerna har 30 fasta platser och demokraterna 36. Republikanerna måste alltså ta fler platser än demokraterna för att komma i majoritet.

Den stora amerikanska statsskulden skapar också oro för framtiden. Clinton har presenterat en trovärdig avbetalningsplan, men det har inte Trump, uppger Kristiina Helenius. Den bygger på at driva in mer skatt från de rikaste.

Trump har däremot talat för lägre skatter under sin valrörelse.

– Om hans plan genomförs leder det till att skuldsättningen exploderar, säger Helenius.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning