Finska elever lär sig svenska med Skattkammarön

Legenden! Suvi Tuominen, Juuli Seppälä och Lotta Laitinen kastar fram sina repliker till teaterpedagog Noona Leppinen under en workshop kring Skattkammarön inför Espoonlahden koulus besök på teatern. Bild: Leif Weckström

Skolsvenska kan visst vara roligt, speciellt när klassen får gå på teater och se en klassiker med sjörövare, guldskatter och stor dramatik. Svenska Teatern närmar sig finska skolelever med sin storsatsning Skattkammarön.

En teaterupplevelse blir så mycket större om publiken har vissa förhandskunskaper. Därför åker teaterpedagog Noona Leppinen runt i landet och besöker finska skolor som har nappat på Svenska Teaterns erbjudande till klasser i årskurs 7 att komma och se pjäsen Skattkammarön. Hon håller workshoppar i varje klass för att förbereda eleverna inför teaterbesöket. För de allra flesta elever är scenen helt obekant, inte ens i Esbo vet mer än ett par elever per klass var det 150-årsjubilerande teaterhuset i grannstaden står.

– Tanken med workshoppen är att eleverna ska ha en känsla av vad pjäsen handlar om i förväg och känna att de kan följa med i handlingen. En del av dem har börjat läsa svenska först i höst, så deras ordförråd är litet och språket i pjäsen är ganska svårt, säger Noona Leppinen.

När hon i måndags besökte Espoonlahden koulu och höll en workshop i klass 7D visade det sig att ingen av de drygt tjugo eleverna känner till handlingen i Robert Louis Stevensons klassiska barn- och ungdomsroman Skattkammarön. I dag ska de få åka in till Helsingfors centrum tillsammans med skolans svensklärare Heidi Suomalainen och hennes kolleger och bänka sig framför dramatiseringen av klassikern, väl förberedda på vad som komma skall.

Leppinen berättade kort om Svenska teaterns historia, pjäsens karaktärer och avslöjade händelseförloppet, men framför allt engagerade hon eleverna i dramapedagogiska uppgifter. Varje elev fick skapa en egen sjörövarkaraktär, ge den ett namn, fundera på hur den rör sig och vad den kan tänkas säga. Korta dramatiseringar utspelade sig i klassrummet, när Trötta Lotta mötte Jasmin the Best.

Roligare än lektioner

Emilia Blomqvist hade tagit teaternamnet Emppu Best! Hur en sådan karaktär kunde röra sig på scenen var självklart:

– Jag ska röra mig stolt. Yeah, jag är bäst! sade hon och gestikulerade med armarna som en vinnare.

Drama i skolan var helt nytt för Blomqvist, det är inget hon har fått pröva på tidigare. Men hon såg likt många andra i klassen fram emot dagens teaterbesök.

– Det ska bli kul att åka på teater, för då behöver vi inte sitta på lektioner i skolan. Jag tror nog att jag kommer att förstå dialogen, för jag har läst svenska sedan årskurs 5, sade Blomqvist förväntansfullt.

Eleverna fick också fundera på vad ordet synopsis betyder (= kortfattad översikt, summering). De fick veta att huvudpersonen är unga, föräldralösa flickan Jim, att handlingen utspelar sig på farmors värdshus, ombord på skeppet Hispaniola och på Skattkammarön och de fick vidare fundera på vad som gör något till en klassiker. Allt det här skedde på finska.

– I förarbetet ligger fokus inte på att lära ut svenska ord, utan att med hjälp av elevernas egna förhandsuppgifter bekanta sig med temat. Eleverna fick ta ställning till påståenden som "jag skulle vara lyckligare om jag hade mera pengar" och "det är svårt att vara modig". Efter föreställningen får svensklärarna ett digert paket med övningsuppgifter och där får eleverna använda sin svenska, förklarar Leppinen.

I dag sätter sig 120 finskspråkiga Esboelever i publiken på Svenska Teatern, senare i höst kommer mera långväga sjundeklassare från orter som Vörå, Laihela, Seinäjoki och Uleåborg på teaterspråkbad till Helsingfors.

Teaterprojektet är ett samarbete mellan Svenska Teatern, Suomen ruotsinopettajat ry och Hufvudstadsbladet.

Titta på skolelevernas vitsar här!

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning