Finska ägg fick exporttillstånd till Japan

Bild: HBL-Arkiv/Nina Ahtola

Finska ägg och äggprodukter kommer strax att säljas även på den japanska marknaden. Beslutet togs vid jord- och skogsbruksministeriets och Livsmedelssäkerhetsverkets besök i Tokyo denna vecka.

Förhandlingarna ägde rum i anslutning till mässan FOODEX i Japan, där 12 representanter för den finländska livsmedels- och dryckesindustrin deltar. De har en gemensam monter på mässan som kallas Food from Finland.

Arbetet med att främja export av ägg och äggprodukter till Japan är en del av regeringens spetsprojekt som ska förbättra livsmedelsexporten.

– Spetsprojektet hjälper att utvidga exporten av finska livsmedel till marknadsområden utanför EU som kräver myndighetsförhandlingar för att kunna öppnas upp. De goda relationerna mellan Finland och Japan och de goda myndighetskontakterna har underlättat förhandlingarna, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio som ledde förhandlingarna i Tokyo i ett pressmeddelande.

Japan är redan den andra exportmarknaden för finska ägg och äggprodukter i Asien. Exporten av äggprodukter till Hongkong inleddes i maj i fjol. Det nya exporttillståndet är fortsättning på exporttillståndet för fjäderfä som förhandlades fram för exakt ett år sen.

Trygga fjäderfäprodukter ett trumfkort

Finska produkter av fjäderfä är efterfrågade världen över på grund av vårt goda salmonella- och fågelinfluensaläge. Dessutom har man under ett decennium inte kunnat hitta några rester alls av antibiotika i finska ägg. Förekomst av insektsgiftet fipronil i ägg, som skapade uppståndelse i fjol, har inte använts i den finska äggproduktionen.

– Det är fint att det finns nya marknadsområden för våra högkvalitativa livsmedel. Regeringsprogrammets mål är att förbättra handelsbalansen för livsmedel med 500 miljoner euro före år 2020. Att få ägg och äggprodukter ut på den japanska marknaden är en till stor framgång. Våra rena livsmedel håller nu på att storma in på exportmarknader, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i ett pressmeddelande.

I Tokyo marknadsfördes också projektet för export av nötkött. Nästa steg är att de japanska myndigheterna besöker Finland.

– Förutom livsmedel håller den japanska marknaden på att öppnas för avelsmaterial från djur, med svinsperma i spetsen. Även bakom det här ligger vårt ovanligt bra sjukdomsläge, betonar Husu-Kallio.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning