Finsk undersökning: Abort i tonåren ökar inte risken för psykisk ohälsa

Bild: Mikko Stig

Dessutom har de som gjort en abort ofta en starkare socioekonomisk ställning än de som fött barnet., visar undersökningen gjord av Helsingfors universitet.

Minderåriga som gjort en abort har ingen ökad risk för psykisk ohälsa. Det visar en färsk undersökning som gjorts vid Helsingfors universitet. Dessutom har de som gjort en abort ofta en starkare socioekonomisk ställning än de som fött barnet. De som valt abort hade exempelvis ofta högre utbildning.

Undersökningen granskade alla kvinnor födda i Finland år 1987. Cirka 1 000 av dem hade som minderåriga gjort en abort och knappa 400 hade fött barnet efter att ha blivit gravida som minderåriga.

Både de som valt att göra abort och de som fött barnet hade trots allt jämförelsevis sämre socioekonomisk ställning och mera problem med psykisk ohälsa än de som inte alls blivit gravida som minderåriga. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03