Finsk-Svenska handelskammarens vd vill tillåta resande mellan Finland och Sverige

Många av Finlands viktigaste exportländer stora problem med att få pandemin under kontroll. Då blir exporten till de övriga nordiska länderna viktigare än någonsin, skriver Kjell Skoglund, vd för Finsk-Svenska handelskammaren, i en insändare. Bild:

Kjell Skoglund, vd för Finsk-Svenska handelskammaren, efterlyser i en insändare i flera finlandssvenska dagstidningar att Finland öppnar upp för resande mellan Finland och Sverige.

Nu behövs beslut som stärker sysselsättningen och exporten och skapar en dynamik i samhället som gynnar investeringar.

Det skriver Kjell Skoglund, verkställande direktör för Finsk-Svenska handelskammaren, i en insändare publicerad i bland annat Åbo Underrättelser på lördagen.

Enligt Skoglund har många av Finlands viktigaste exportländer stora problem med att få pandemin under kontroll, vilket har stor inverkan på ekonomin. För Finland betyder det att exporten till de övriga nordiska länderna blir viktigare än någonsin tidigare.

Jämfört med våra nordiska grannar gick Finland, enligt Skoglund, ekonomiskt betydligt sämre rustad in i coronakrisen. Under hösten gäller det att hantera en eventuell ny våg av pandemin och samtidigt få fart på ekonomin. Det ena får inte utesluta det andra, skriver Skoglund.

Skoglund anser att Finland borde överväga att så snabbt som möjligt följa Danmarks exempel och öppna upp gränsen för resande mellan Finland och Sverige.

Från och med den 1 augusti öppnade Danmark upp gränsen mot hela Sverige.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning