Finsk studie ger oroväckande rön om kikhosta – vanligare i Europa än tidigare känt

Enligt studien från Åbo universitet är kikhosta vanligast i Norge, Frankrike och Danmark av de europeiska länderna som undersökts. Ovanligast är den i Finland och Ungern. Bild: Mikael Piippo/SPT

I Finland rapporteras årligen 200–500 fall av kikhosta. Samtidigt antyder en ny finländsk studie att sjukdomen är underdiagnostiserad.

Kikhosta är vanligare i Europa än man tidigare trott. Det visar en ny finsk studie från Åbo universitet.

Trots att vaccineringen mot kikhosta är effektiv i Europa är sjukdomen fortfarande mycket vanlig bland medelålders män i olika europeiska länder.

I Finland rapporteras årligen 200–500 fall av kikhosta. Globalt sett rapporterades mer än 150 000 fall 2018.

"Så vitt vi vet är det här den största uppföljningsstudien i Europa sedan vaccinet infördes. Utifrån resultatet verkar kikhosta vara vanligare i olika europeiska länder än vi tidigare känt till", säger professor Qiushui He, som leder forskningen kring kikhosta tillsammans med professor Jussi Mertsola vid Åbo universitet, i ett pressmeddelande.

Studien tyder även på att sjukdomen är underdiagnostiserad. Siffrorna som årligen rapporteras är betydligt lägre än de som framkom i samband med studien, som omfattade 18 länder.

Av de undersökta länderna är sjukdomen vanligast i Norge, Frankrike och Danmark. Ovanligast är den i Finland och Ungern.

Ger ofta långvarig hosta

Den främsta orsaken till kikhosta är bakterien Bordetella pertussis, som sprider sig via luftvägarnas slemhinnor och producerar giftiga ämnen som skadar slemhinnorna.

Gifterna förlamar kroppens försvarsmekanismer, och till sjukdomsbilden hör ofta en krampaktig och långvarig hosta.

Kikhosta kallas ofta för en barnsjukdom men den kan också drabba vuxna. Innan vaccinet fanns var kikhosta en av de mest dödliga barnsjukdomarna.

He är också oroad över de låga nivåerna av difteriantikroppar i många europeiska länder.

"Det här antyder en tydlig minskning av flockimmuniteten hos medelålders vuxna. Det här är värt att uppmärksamma på europeisk nivå. Antikroppsnivåerna kopplade till stelkramp är på en tillräcklig nivå i olika europeiska länder."

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning