Finsk forskning: Coronapandemin bidrog inte nödvändigtvis till bättre luftkvalitet

Smog i Peking. Arkivbild. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Smogen skingrade sig och luftföroreningarna minskade i många av världens städer under våren, som följd av coronakrisen. Ny forskning från Helsingfors universitet visar att det motsatta har skett i Kinas storstäder på grund av kemiska föreningar i luften med oväntade effekter.

Centret för atmosfärvetenskaper vid Helsingfors universitet har under många års tid följt med luftkvaliteten och utsläppshalter i Kinas storstäder. Under coronavåren har man undersökt hur luftkvaliteten har påverkats av att städerna tystnat och utsläppen avtagit som följd av de åtgärder som man vidtagit i bekämpningen av pandemin. I norra och östra Kina minskade trafikens utsläpp med 40-70 procent från det normala. Sålunda minskade också utsläppshalterna av kväveoxider som normalt borde leda till lägre utsläppshalter av ozon och därmed lägre föroreningshalter i luftskiktet.

Forskningsresultatet avslöjade oväntat att det motsatta har skett eftersom luftförorenande ozonhalter i själva verket har stigit i vissa städer. Vissa föroreningspartiklar har ersatts av andra vilket har resulterat i att luftens kvalitet förblev dålig.

"När någon komponent ur cocktailen av förorenade ämnen försvinner så ersätts den av någon annan, och då sjunker inte nödvändigtvis föroreningshalten", säger Markku Kulmala, som är Akademiprofessor och leder forskningscentret, i ett pressmeddelande.

Enligt Kulmala behövs ytterligare förståelse om hur olika förorenade ämnen i "cocktailen" reagerar med varandra. Då kan man i längden också fatta bättre beslut om vilka utsläppsbegränsningar som bidrar till en bättre luftkvalitet.

Forskningen bygger på mångsidiga SMEAR-mätningar (Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations) som genomförs både i Peking och i Nanjing i ett samarbete med olika universitet och kinesiska forskningsinstitut.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning