Finsk-estnisk västern i laglöst Lappland

Laura Birn och Tommi Korpela i en estnisk film inspelad i Lappland. Bild: Filmikamari

Viimased är en estnisk film som utspelar sig på en gruvort i finska Lappland. Även i rollerna ses mestadels finska skådespelare, och Tommi Korpelas, Laura Birns och Elmer Bäcks rollprestationer är också behållningen i detta västerndrama.

De sista (Viimased), en film i regi av Veiko Õunpuu, är årets estniska Oscarsaspirant. Det oaktat utspelar sig filmen i norra Finland plus att filmen med undantag för Pääru Oja håller sig med et...