Finnwatch pekar på brister hos Valios leverantörer i Thailand

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Organisationen Finnwatch har upptäckt brister i behandlingen av migrantarbetare vid två av Valios leverantörer i Thailand.

Organisationen Finnwatch misstänker att två företag som är leverantörer till livsmedelsföretaget Valio har nonchalerat sina anställdas rättigheter i Thailand. Valio meddelar att man vidtagit åtgärder för att rätta till missförhållandena som Finnwatch upptäckt.

Företagen som Finnwatch pekat ut är Takerng som levererar ananaser till Valio samt Ingredion som tillverkar förtjockningsmedel. Enligt Finnwatch betalar Takerng inte lön under de anställdas semestrar. Dessutom får migrantarbetare som jobbar för Takerng inte lön utanför arbetssäsongen. Migrantarbetarna är också tvungna att själva betala rekryteringsavgifter för att kunna jobba i Thailand.

Ingredion har i sin tur använt sig av migrantarbetare som varit anställda av en underleverantör till Ingredion. Enligt Finnwatch strider arrangemanget mot Thailands lagstiftning.

– Vi har redan varit i kontakt med råvaruleverantörerna och vi förutsätter att missförhållandena rättas till. Finnwatchs upptäckter kom som en överraskning för Valio eftersom båda fabrikerna genomgått en auditering med fokus på socialt ansvar. Utifrån auditeringen litade vi på att leveranskedjan är ansvarsfull, säger Valios anskaffningschef Kirsti Rautio i ett pressmeddelande.

Det är inte Valio som gör auditeringarna, eller kvalitetsrevisionerna som de också kallas, utan utomstående aktörer. Enligt Rautio kommer Valio nu att se över auditeringsprocesserna och göra en bedömning av hur väl leverantörnätverket beaktar mänskliga rättigheter.

Finnwatch är en organisation som granskar de globala effekterna av företagsverksamhet med anknytning till Finland. Organisationen strävar efter att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull företagsverksamhet.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning