Finnwatch: Moderskapsförpackningen innehåller flera oetiska produkter

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Största delen av produkterna har tillverkats i länder där det finns risk för problem.

Över tio av produkterna i moderskapsförpackningen har allvarliga brister i produktionskedjorna. Tillverkarna bryter mot de anställdas rättigheter, skriver Finnwatch i ett pressmeddelande. Problemet har uppstått på grund av Folkpensionsanstaltens konkurrensutsättning som betonar billighet framför ansvar.

Finnwatch har publicerat en rapport som ger information om varifrån produkterna i lådan kommer och i hurudana förhållanden produkterna har producerats.

– Den största delen av produkterna tillverkas i länder med billig arbetskraft där risken för arbetsrättsliga problem är hög, säger Finnwatch verksamhetsledare Sonja Vartiala i pressmeddelandet.

Största delen av produkterna har tillverkats i Kina, Pakistan, Indien och Bangladesh. Allvarliga brister, som exempelvis olaglig övertid, otillräckliga löner och brister i arbetssäkerheten fanns i samband med tolv produkter.

Risken är ännu större då det gäller råvarorna och största delen av de företag som Finnwatch intervjuat kunde inte uttala sig om deras ursprung.

– Till exempel finns det risk för barnarbetskraft och tvångsarbete inom produktionen av bomull. Ändå har bara en av textilprodukterna certifikat för hållbart producerad bomull, säger Vartiala i pressmeddelandet.

I rapporten rekommenderar Finnwatch att Folkpensionsanstalten börjar beakta socialt ansvar och ekologi då de konkurrensutsätter produkterna. Företagen uppmanas följa FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter och enligt organisationen behövs också strängare lagstiftning.

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

FPA: upphandling styrs av lagen

I ett pressmeddelande skriver Folkpensionsanstalten (FPA) att Finnwatchs utredning är viktig, men att FPA redan nu på många sätt övervakar att produkterna är ansvarsfullt producerade. Dessutom ska det bli ännu viktigare i framtiden.

Bland annat måste företagen som deltar i anbudsförfarandet försäkra att produkterna produceras av personer som är tillräckligt gamla, enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention.

– Utan en sådan försäkran får en anbudsgivare inte delta i anbudsförfarandet, säger Johanna Aholainen, förmånschef på FPA, i pressmeddelandet.

Däremot kan FPA inte styra i vilket land produkterna tillverkas eftersom anbudsgivarna måste behandlas lika enligt lagen.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning