Finnwatch: Moderskapsförpackningen innehåller flera oetiska produkter

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Största delen av produkterna har tillverkats i länder där det finns risk för problem.

Över tio av produkterna i moderskapsförpackningen har allvarliga brister i produktionskedjorna. Tillverkarna bryter mot de anställdas rättigheter, skriver Finnwatch i ett pressmeddelande. Problemet har uppstått på grund av Folkpensionsanstaltens konkurrensutsättning som betonar billighet framför ansvar.

Finnwatch har publicerat en rapport som ger information om varifrån produkterna i lådan kommer och i hurudana förhållanden produkterna har producerats.

– Den största delen av produkterna tillverkas i länder med billig arbetskraft där risken för arbetsrättsliga problem är hög, säger Finnwatch verksamhetsledare Sonja Vartiala i pressmeddelandet.

Största delen av produkterna har tillverkats i Kina, Pakistan, Indien och Bangladesh. Allvarliga brister, som exempelvis olaglig övertid, otillräckliga löner och brister i arbetssäkerheten fanns i samband med tolv produkter.

Risken är ännu större då det gäller råvarorna och största delen av de företag som Finnwatch intervjuat kunde inte uttala sig om deras ursprung.

– Till exempel finns det risk för barnarbetskraft och tvångsarbete inom produktionen av bomull. Ändå har bara en av textilprodukterna certifikat för hållbart producerad bomull, säger Vartiala i pressmeddelandet.

I rapporten rekommenderar Finnwatch att Folkpensionsanstalten börjar beakta socialt ansvar och ekologi då de konkurrensutsätter produkterna. Företagen uppmanas följa FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter och enligt organisationen behövs också strängare lagstiftning.

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

FPA: upphandling styrs av lagen

I ett pressmeddelande skriver Folkpensionsanstalten (FPA) att Finnwatchs utredning är viktig, men att FPA redan nu på många sätt övervakar att produkterna är ansvarsfullt producerade. Dessutom ska det bli ännu viktigare i framtiden.

Bland annat måste företagen som deltar i anbudsförfarandet försäkra att produkterna produceras av personer som är tillräckligt gamla, enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention.

– Utan en sådan försäkran får en anbudsgivare inte delta i anbudsförfarandet, säger Johanna Aholainen, förmånschef på FPA, i pressmeddelandet.

Däremot kan FPA inte styra i vilket land produkterna tillverkas eftersom anbudsgivarna måste behandlas lika enligt lagen.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning