Finnwatch: Finska företag har nollkoll på klimatutsläppen i produktionskedjan

I takt med att Finland minskar sina klimatutsläpp kommer en allt större del av finländarnas klimatavtryck att härstamma från importvaror. Bild: Mostphotos

När vi köper varor som tillverkats i länder med stora klimatutsläpp har säljaren dålig eller ingen koll på utsläppen i produktionskedjan. Eftersom vår konsumtion ökar utsläppen också i andra delar av världen måste vi kräva att våra företag redovisar importvarornas klimatpåverkan, anser Finnwatch.

När företag marknadsför konsumtionsvaror som tillverkats i länder med mycket fossil energi har de nästan ingen insyn i hur stort klimatavtryck varorna lämnat efter sig i produktionslandet. De försummar sitt ansvar att minimera utsläppen i produktionskedjan, hävdar organisationen Finnwatch i en färsk rapport.

Utredningen bygger på en enkät till över 40 företag på den finländska marknaden. Merparten av de 35 företag som besvarade enkäten vet inte med vilken slags energi varorna tillverkats, inte ens i länder med stora klimatutsläpp som Kina eller Indien. Och de som vet erkänner att produktionen mestadels bygger på fossila energikällor som stenkol.

Inte ett enda av de tillfrågade företagen förutsätter att deras underleverantörer i högriskländer ska förbinda sig till en viss utsläppsnivå. Så är det trots att samtliga 35 är medlemmar i nätverket Amfori BSCI för samhällsansvar, och därmed ska vara föregångare inom hållbarhet.

– Samtidigt som vi försöker minska klimatutsläppen i Finland importerar våra företag kolossala mängder varor som producerats med kolkraft eller annan fossil energi. Och bara ett fåtal av de företag som besvarade enkäten har konkreta mål för att följa upp och minska utsläppen i högriskländerna, säger Sonja Finér på Finnwatch.

Miljöaspekten nyast

Matti Kalervo, direktör för företagsansvar vid K-gruppen, håller med om att de finska företagens insatser för att säkerställa varornas och produktionskedjans klimatavtryck är rätt blygsamma.

– Inom produktsäkerhet och socialt ansvar har vi hållit måttet för kvalitetsrevisioner i snart tjugo år. Miljöauditeringar har dykt upp senast. Vi har ändå kommit i gång ganska bra, säger han.

Kesko är med i ett vetenskapligt förankrat program (Science Based Targets) för att dess verksamhet ska vara i linje med Parisavtalets mål om att inte låta den globala medeltemperaturen öka med mer än två grader. Det gäller i första hand företagets egen verksamhet, därefter utsläppen från inköpt energi och i tredje hand indirekta utsläpp från produktionskedjan. Det är en sann utmaning för Kesko som har 42 000 varuleverantörer.

– Vårt mål är att uppmuntra 90 av våra 100 största varuleverantörer att ställa egna utsläppsmål. Vi utreder möjligheten att gå in för ett stramare program som siktar på högst 1,5 grader. För våra kunder håller vi också på att lansera en mätare för varornas koldioxidavtryck, säger Kalervo.

Han är nöjd med att Amfori BSCI som granskar socialt ansvar har byggt ut sitt koncept med ett kvalitetsgranskningsverktyg för klimataspekten, Amfori Bepi.

– Jag hoppas att Bepi ska lyfta på samma sätt som BSCI. När det var nytt hette det att det aldrig kommer att bli till något, men efter några år hade allt vänt. Underleverantörerna kontaktade oss och påpekade att de anlitar BSCI.

Vi göder Kinas kolkraft

Enligt Finnwatch importerar finländska företag årligen varor för nästan fem miljarder euro bara från Kina och Indien. De två länderna står för en stor del av de globala klimatutsläppen, uttryckligen genom att produktionen bygger på fossil energi, och en stor del av varorna exporteras till Europa.

Enligt en beräkning som Finlands miljöcentral gjort är finländarnas konsumtionsrelaterade utsläpp 30 procent större än de utsläpp som uppstår i Finland och bokförs som våra utsläpp.

– Importvarorna har ett enormt klimatavtryck. Många finländare beskyller den kinesiska kolkraften för klimatkrisen, men nu är det dags att inse att vår egen konsumtion via finländska företag driver på den fossila energiförbrukningen i producentländerna, säger Sonja Finér.

I takt med att Finland minskar sina klimatutsläpp kommer en allt större del av finländarnas klimatavtryck att härstamma från importvaror. Det aktualiserar behovet av att företagen kräver klimatansvar av sina underleverantörer i högriskländer.

– Det är överraskande hur lite företagen uppmärksammar sitt miljöansvar i dag, säger Finér.

Finnwatch kräver att företagen agerar snabbt för att ta reda på det egentliga klimatavtrycket också i de importprodukter de säljer. Det gäller att ställa krav på produktionen och dess energiförbrukning. Politikerna måste enligt Finnwatch se till att de konsumtionsrelaterade utsläppen följs upp årligen och konsumenterna uppmuntras att sluta konsumera onödiga varor, återvinna och då man måste köpa nytt avkräva företagen på information om varans klimatavtryck.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning