Finnwatch: Coronaria och Pihlajalinna klarar sig bäst i granskning av vårdbolags skattestrategier

Vårdbolagen som granskats är Attendo, Mehiläinen, Cor Group (Coronaria), Pihlajalinna, PlusTerveys och Terveystalo. Bild: SPT

Vårdbolag med inhemska ägare tar i regel större ansvar.

Vårdbolagens internationella skatteplanering har minskat under de senaste tio åren. En del av bolagen har ändå varit så skuldsatta fram till de senaste åren att vinsterna har minskat, vilket innebär att de betalar mindre skatt i Finland. Det visar en rapport som publicerades av organisationen Finnwatch på onsdagen.

Finnwatch har granskat företagens öppenhet, inkomstomvandling, skattetvister och skatteplanering.

– Företagen som är helt i finländsk ägo klarar sig lite bättre i jämförelse med de som ägs av utländska investerare, säger Sonja Vartiala, verksamhetsledare för Finnwatch, i ett pressmeddelande.

Läkartjänster köps in

Bolagen som granskades var Attendo, Mehiläinen, Cor Group (Coronaria), Pihlajalinna, Plusterveys och Terveystalo.

Enligt Finnwatch försöker vårdbolagen minimera sina skatter genom att ha så få anställda som möjligt. I stället jobbar till exempel många läkare genom egna företag som näringsidkare, vilket innebär lägre skatt för vårdbolagen. Detta är inkomstomvandling. I många av bolagen, främst Terveystalo, Mehiläinen och Pihlajalinna, köps över hälften av läkartjänsterna in av utomstående företag och egenföretagare.

I sin utredning använder Finnwatch ett rangordningssystem där företaget antingen får plus- eller minuspoäng beroende på hur företaget uppfyller vissa kriterier i rankningen.

Bäst klarar sig Pihlajalinna och Coronaria. De får fem poäng var. Sämst klarar sig Mehiläinen som får två minuspoäng. Tredje bäst är Plusterveys som får tre poäng.

Sämre betyg på grund av skattetvister

Mehiläinens dåliga poäng beror delvis på fortgående skattetvister. Företaget har en pågående skattetvist som går tillbaka till åren 2006-2012 och dess tidigare ägare Ambea Finland AB.

Även Plusterveys, Attendo och Terveystalo är inblandade i skattetvister, skriver Finnwatch i sin rapport.

Det enda bolaget som har en offentlig skattestrategi på sin webbsida är Mehiläinen. Enligt Finnwatch borde de övriga bolagen förtydliga sina offentliga skatteprinciper. En större andel av läkarna borde också vara anställda och inte anlitas via företag.

Pihlajalinna, Plusterveys och Cor Group har aldrig utövat aggressiv internationell skatteplanering. Inte heller Terveystalo använder sig längre av internationell skatteplanering.

Finnwatch är en frivilligorganisation som granskar företagsverksamhetens globala inverkan och upprätthålls av ett antal finländska utvecklings-, miljö- och fackorganisationer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning