Finns det rimliga löner?

Bild: Wilfred Hildonen

Jag har ingen orsak att hurra för höga vd-löner, men frågan är varför de skulle behöva begränsas.