Finns det en blå framtid?

Bild: Vesa Moilanen

Ett nytt politiskt parti kommer snart att se dagens ljus. Att dess framtid är ljus är högst osäkert.

Föreningen Blå framtid förde på måndagen några lådor med 5 300 anhängarkort till Justitieministeriet. De ska nu alla granskas och allting borde vara klappat och klart för ett nytt parti inom ett par månader. Det blir en blå jul.

Då Sannfinländarna sprack efter partikongressen i juni stod det snart klart att ett nytt parti kommer att bildas. Det visade sig i alla fall inte vara så lätt att skrapa ihop de 5 000 anhängarunderskrifter som krävs för att ett parti ska kunna upptas i partiregistret. Efter fyra månaders ihärdigt jobb på gator och torg hade man i alla fall fått ihop den minimimängd som krävs.

Tanken är att hålla en partikongress så fort som möjligt där partiledning, partisekreterare och partifullmäktige väljs. Föreningens ordförande är Europaminister Sampo Terho och han ses också som en sannolik partiordförande för Blå framtid.

Han berättar att byggarbetet av partiets fältorganisation har inletts och hälften av kretsorganisationerna har hittills grundats. Men mycket arbete återstår och trots att Blå framtid ännu inte har sagt huruvida man kommer att ha en presidentkandidat så förefaller det osannolikt. Tiden blir för knapp.

Måndagens besök på Justitieministeriet verkar ha fått några Sannfinländare att lämna partiet till förmån för Blå framtid som nu verkligen blir ett parti. Men någon massflykt kan lika lite ses nu som genast efter partikongressen. Då var det synliga 19 riksdagsledamöter som lämnade den sannfinländska riksdagsgruppen. Några lokalpolitiker har också sagt adjö till Sannfinländarna.

Väljarstödet för Blå framtid har varit minst sagt klent i höstens opinionsmätningar. Mätningarna har gett mellan en och två procent. Det har från de blå hittills förklarats med att den vanliga finländaren ännu inte har klart för sig skillnaden mellan Sannfinländarna och Blå framtid.

Det stämmer säkert och det kan bero på att skillnaden de facto är otydlig. Nuvarande Sannfinländarna förefaller närmast vara en fraktion av de som var mest kritiska till invandring och global integrering också under Soinis ordförandeskap.

Sannfinländarnas tidigare ordförande och Jussi Halla-ahos enda företrädare på posten, Timo Soini, hör till dem som anser att de förlorade sitt politiska hem då Halla-aho och hans gelikar tog över. Efter att Blå framtid i måndags hade lämnat in sina anhängarkort konstaterade Soini att han igen har ett politiskt hem.

Han glömmer väldigt aktivt att han flyttade ut från ett politiskt hem som han själv hade varit både byggmästare och inredningsarkitekt för. Det var dessutom ett hem dit han själv hälsade alla välkomna, fullt medveten om vad det var för typer han bjöd in.

Blå framtids stora utmaning blir att hitta sin nisch på partikartan och framför allt få väljarna att se skillnaden mellan Blå framtid och deras tidigare parti. Det är bara några månader sedan alla satt i samma parti och drog åt samma håll. Sampo Terho var motkandidat till Jussi Halla-aho och under hela ordförandevalsturnén föreföll de ha en liknande syn på det mesta.

Sampo Terho förklarade i måndags mycket vagt vad Blå framtid ska stå för. Partiet ska försvara små och medelstora företagare och de medelklassfinländare som jobbar och vill betala skatt. Han talar också om "en realistisk invandring". Vad det innebär är oklart, men han har sagt att alla asylansökningar borde behandlas utanför Europa och antalet kvotflyktingar får inte höjas. Det är väl då deras realistiska invandring, några hundra per år.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03