Finnair bara början, Vanda vill ha stöd för Aviapolis

700 får gå från Finnair, och Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen är rädd för att följderna ännu kan bli betydligt mer dramatiska. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Att Finnair säger upp 600 personer i Finland är bara toppen av ett isberg. Totalt räknar Vanda med att upp till 10 000 arbetstillfällen kan försvinna i området runt flygplatsen, Aviapolis.

Alltsedan Finnair och företaget som står för markservicen på Helsingfors-Vanda flygplats Swissport tidigare i höstas aviserade omfattande samarbetsförhandlingar, har företagen tillsammans med Vanda stad strävat efter att hitta lösningar för dem som mister sina jobb.

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen efterlyser nu stöd från staten för att kunna upprätthålla verksamheten på flygplatsen och för att hitta alternativa jobb för dem som blir uppsagda.

– I värsta fall är de här uppsägningarna bara början, men staten har haft svårt att se de större städernas problem när stora mängder av arbetstillfällen försvinner, säger Viljanen.

Trots att det var väntat kom Finnairs besked om nedskärningar på tisdagen som en kalldusch för Vanda. Finnairs samarbetsförhandlingar som inleddes i september berörde hela personalen i Finland, bortsett från piloterna och kabinpersonalen.

Resultatet blev att Finnair säger upp 700 personer, av dem 600 i Finland. Dessutom är över 2 000 anställda permitterade. Inom kort väntas också besked från flygplatsens servicebolag Swissport där 700 arbetstillfällen är hotade.

Viktigt för hela landet

Finnairs vd Topi Manner säger i flygbolagets pressmeddelande att nedskärningarna är nödvändiga för att flygbolaget ska vara konkurrenskraftigt när flygtrafiken småningom vaknar till liv igen. Manner beskriver det som en sorglig dag för Finnair.

Området kring flygplatsen sysselsätter totalt cirka 40 000 personer – förutom Finnair och Swissport är frakt, spedition och service på och kring flygplatsen viktiga arbetsgivare.

Vanda räknar med att omkring 4 procent av Finlands bnp genereras kring flygplatsen. Nu är omkring en fjärdedel av arbetstillfällena i och kring Aviapolis hotade.

– Det här är ett område som är livsviktigt för Finland, det är ett av de områden i landet dit flest arbetstillfällen koncentrerats, säger Ritva Viljanen.

Hon påpekar att området inte är viktigt bara för Vanda, många av de som arbetar där kommer från andra nyländska kommuner. Låter man Aviapolis tvina bort kan det ha långtgående konsekvenser för hela regionen menar hon.

– Här borde staten komma in och stödja både verksamheten på flygplatsen och dem som blir utan jobb. Det är viktigt att flygplatsen kommer i gång snabbt igen när flygtrafiken börjar återhämta sig, säger Viljanen.

I värsta fall leder nedskärningarna av flygtrafiken till att Finnair blir av med sin roll som en port mot Asien. Viktiga tider och platser för start och landning kan dessutom gå förlorade på flygplatser runtom i Europa, understryker Viljanen.

– Hälsofrågor är viktiga, men det behövs också stimulans kring verksamheten på flygplatsen om vi inte ska förlora viktiga arbetstillfällen.

Vård kan sysselsätta

Vanda och arbetsgivarna i Aviapolis har i samarbete börjat arbeta för att försöka skapa nya arbetstillfällen för dem som nu drabbas av nedgången i flygtrafiken.

Den som vill får hjälp med att hitta idéer för företagsamhet, också utbildning och skolning finns i det gemensamma programmet.

Speciellt social- och hälsovårdssektorn erbjuder jobb för den som är intresserad. Inom äldreomsorg och inom vården av funktionshindrade finns lediga jobb.

Vanda strävar också efter att aktivt informera om lediga jobb i staden, just nu finns enligt Viljanen 1 500 platser att söka, medan arbetslösheten ligger på drygt 14 procent.

"Smittan av inhemskt ursprung"

Samtidigt som personalen på flygplatsen skärs ner fortsätter det aktiva testandet av passagerare som anländer till Finland den vägen. Bara en bråkdel av dem som flygledes anländer till Finland via Helsingfors-Vanda bär på corona, konstaterar Vandas stadsdirektör.

– Smittan som sprids är numera av inhemskt ursprung. Och även om accelerationsfasen ser ut att ha lugnat sig något de två senaste veckorna så måste vi se framåt. Det blir kallare och folk söker sig inomhus i allt högre grad, det betyder att smittspridningen kan ta ny fart igen, säger Ritva Viljanen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning