Finlandssvensken Andreas von Weissenberg leder Röda Korsets räddningsoperation i Indonesien

Bostäder, skolor, sjukhus och moskéer är totalförstörda och 1 400 människor har dött i Sulawesi, Indonesien som drabbades av en tsunami i slutet av september. Bild: Pressbild/Indonesiens Röda Kors

Finlands Röda Kors får en nyckelroll i den internationella räddningsoperation som ska lindra nöden i det tsunamidrabbade katastrofområdet i Indonesien.

Finlandssvensken Andreas von Weissenberg ska leda den internationella räddningsoperationen som involverar en logistikenhet från Finlands och Danmarks Röda Kors-föreningar.

Weissenbergs uppgift är att leda de internationella hjälparbetarnas grupp som koordinerar arbetet i tätt samarbete med Indonesiens Röda Kors. Den finsk-danska logistikenheten ska därtill organisera ankomsten, frakten och lagringen av de förnödenheter och det materiel som behövs i räddningsoperationen.

– Situationen är ytterst krävande och behoven är enorma. Röda Korset har en central roll i hjälparbetet och operationens omfattning växer dag för dag, säger von Weissenberg i ett pressmeddelande.

Utöver von Weissenberg deltar fyra andra finländska hjälparbetare i räddningsoperationen. Enligt Röda Korset är det ytterst svårt att ta sig fram till katastrofområdet på grund av förstörda vägar och broar. Indonesiens Röda Kors rapporterar om ett flertal byar som har utplånats i tsunamin.

Enligt de indonesiska myndigheternas uppgifter har minst 1 400 personer mist livet, över 2 500 har skadats och 160 000 människor har förlorat sina hem i naturkatastrofen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning