Finlandssvenske Theo Herold vill ändra på den svenska hyresmarknaden

Theo Herold från Esbo är "hjärnflykting" i Sverige och är styrelseledamot i Hyresgästförbundet som jobbar för att den svenska hyresregleringen ska slopas. Bild: Richard Nordgren

Den svenska hyrespolitiken är en brännhet fråga. Så het att den svenska regeringen fälldes på grund av den i juni. Det konstiga är att Sverige är ett av de länder där privatiseringen av kollektivtrafiken, sjuk- och äldrevården har gått längst men en fullständig avreglering av hyresmarknaden har inget parti klart tagit ställning för.

De svenska hyrorna regleras av något som kallas för bruksvärdessystemet, ett lagstadgat system som trädde i kraft 1968 och som innebär att hyresnivån inte får sättas fritt.I systemet tar man i beaktan...