Finlandssvenskarna väljer oftast Vega

Vi ser inte att finlandssvenskarna skulle välja exempelvis Yles finskspråkiga FM-kanaler mer än förr, tvärtom.

Yle Vegas innehåll har de senaste veckorna diskuterats i HBL. Insändarna ger en bra bild av hur förväntningarna skiljer sig bland våra lyssnare och hur krävande det kan vara att tillfredsställa hela den vuxna publiken på en radiokanal.

Lyssnarsiffrorna visar i varje fall att Yle Vega fortsättningsvis är den kanal som de flesta finlandssvenskar föredrar att lyssna på. Mer än hälften lyssnar varje vecka och mätt i antal minuter har vi ett ökat lyssnande under 2017 jämfört med de senaste åren.

Samtidigt visar både inhemska och internationella undersökningar att radiolyssnandet förändras och splittras över allt fler digitala plattformar. De ändrade lyssnarvanorna syns också genom ett ökat intresse för annat än FM-radio, både bland svensk- och finskspråkiga. Att Yle Vega trots det här lyckats öka lyssnandet är vi glada för.

Allt fler Vegalyssnare hittar i dag också Yles webbtjänst Arenan (arenan.yle.fi). Där finns, förutom direktsänd radio, exempelvis hela programserier, dokumentärer och poddar.

För lyssnare som önskar klassisk musik finns den klassiska kvällen, som också i fortsättningen har sin givna plats i Yle Vegas utbud alla tisdagar.

Vi ser inte att finlandssvenskarna skulle välja exempelvis Yles finskspråkiga FM-kanaler mer än förr, tvärtom minskar antalet minuter som finlandssvenskarna tillbringar på Yles finska kanaler.

Yle Vega har ett särskilt viktigt uppdrag. Vi ska ge nyheter, information, sällskap och upplevelser för en bred finlandssvensk publik. Vi värnar om och jobbar vidare med språket, en god talad svenska. Det är viktigt att vi känner vår publik, ni hjälper oss att utveckla kanalen.

Unni Malmgren tv- och radiochef, Svenska Yle

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03