Finlandssvenskar oroade över svenskans framtid – "En kollektiv sorg har lagt sig över Svenskfinland"

Demonstration mot skolsvenskan i slutet av mars 2011. Arkivbild. Bild: HBL-Arkiv / Karl Vilhjálmsson

En klar majoritet av finlandssvenskarna upplever det svenska språkets ställning i Finland som ganska eller mycket dålig. Språksociologen Kjell Herberts är bekymrad över hur utbredd språkpessimismen är.

Det är något som inte stämmer, säger sociologen Kjell Herberts, och fortsätter sitt resonemang. Finland är världens lyckligaste land. Två av indikatorerna är generositet och trygghet, men ändå uppleve...