Finlandssvenskar och karelare spelades ut mot varandra efter krigen – ingendera vann, men småbruken försvann

Evakuerade på Karelska näset under vinterkriget. Bild: Sotamuseo

Kom finlandssvenskarna lättare undan när de evakuerade karelarna efter kriget skulle erbjudas odlingsjord i det som fanns kvar av Finland? Nej, svarar två historiker. Men jämkandet av finlandssvenska och finsksinnade intressen var en stormig process, och misstanken om orättvisor har varit seglivad.

Historikerna Tuomas Tepora och Aapo Roselius berättar i sin nya bok Kampen om den svenska jorden. Karelarna i Finlands svenskspråkiga områden 1940–1950 om hur argumentationen och retoriken kring snabb...