Finlandssvenskar har flera sätt att göra fel eller rätt

Svenskar och finnar har olika sätt att visa artighet och respekt – och finlandssvenskarna kan ibland vackla mittemellan. För språkforskare som Camilla Wide är svenskan i Finland ett spännande fält av likheter i stort och skillnader i smått i relationen till Sverige. Bild: Cata Portin

Det är roligt att vi inte är likadana, det ger en intressant dynamik mellan Sverige och Finland, säger språkforskaren Camilla Wide, specialiserad på svenskan i Finland. Och finlandssvenskarna är inte ensamma i världen om att känna språklig stress!

För några veckor sedan promoverades Camilla Wide till hedersdoktor vid Uppsala universitet – en titel som "tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat f...