Finlandssvenskar får fler barn än finnar men födslarna minskar

Bild: Mostphotos/HBL

Länge trodde forskarna att den nordiska välfärdsstaten är immun mot den sjunkande nativiteten som tidigare har märkts i Sydeuropa, men också här föds få.

– I vissa svenskspråkiga områden är fertiliteten hög, men överallt i Finland föds färre än 2,1 barn per kvinna, säger forskningsprofessor Mika Gissler vid Institutet för Hälsa och välfärd, THL.Statist...