Finlandssvensk poesi finns översatt till kurdiska men med finskspråkig är det sämre ställt – en ny ordlista ska bygga broar mellan finska och kurdiska

Husein Muhammed har arbetat med den nya finsk-kurdiska ordboken som publiceras av Institutet för de inhemska språken. Bild: Kristoffer Åberg

Den första finsk-kurdiska ordboken med 28 000 ord, allt från vardagstermer till integrationsterminologi, utkom i december. Husein Muhammed som är en av bokens redaktörer hoppas att den kan fungera som ett praktiskt anpassningsverktyg – och som en väg till fördjupad kulturkontakt.

Husein Muhammed har fungerat som den ena av bokens två redaktörer, på uppdrag av Institutet för de inhemska språken. Institutet har tagit fram en mallordlista på finska ord, som sedan översatts...